Overlijdensbericht Jan Marsilje

Op 21 april 2017 is dhr. Jan Marsilje op 80 jarige leeftijd na een kortstondig ziekbed overleden.
Jan Marsilje was van 1992 t/m 1994 voorzitter van de NVBH en een groot aantal jaren lid van de Geschillencommissie.
Samen met zijn vrouw Addy fokte hij Groenendaelers onder de kennelnaam "v. 't Bensteetje".
Jan Marsilje wordt op 28 april in besloten kring gecremeerd.

Wij wensen Addy en de familie heel veel sterkte toe.

Het bestuur

Nieuw model koopovereenkomst

nvbh logo kleinDe afgelopen periode is er de nodige publiciteit geweest rond rechtszaken in de fokkerij. Hierbij werd duidelijk dat de tot nu toe gebruikelijke modelkoopcontracten niet meer voldeden aan de eisen die hieraan gesteld mogen worden. Advocatenbureau Bonefaas heeft nu een nieuw format koopcontract gemaakt voor alle rasverenigingen. In nauw overleg met deze opstellers adviseren wij u voortaan dit model-contract te gebruiken. Het contract dat geplaatst is op onze website is voorzien van een stempel "Specimen" zodat het niet een op een door eenieder kan worden gebruikt en/of gekopieerd. Daar wij en Mr. Bonefaas c.s. graag inzicht hebben in wie dit contract gaat gebruiken, kunt u bij mij dit model als Word document opvragen: KLIK HIER.

Namens het bestuur,
Lisèl Strobl
Secretaris NVBH

Downloaden model-contract: