Overlijdensbericht Jan Marsilje

Op 21 april 2017 is dhr. Jan Marsilje op 80 jarige leeftijd na een kortstondig ziekbed overleden.
Jan Marsilje was van 1992 t/m 1994 voorzitter van de NVBH en een groot aantal jaren lid van de Geschillencommissie.
Samen met zijn vrouw Addy fokte hij Groenendaelers onder de kennelnaam "v. 't Bensteetje".
Jan Marsilje wordt op 28 april in besloten kring gecremeerd.

Wij wensen Addy en de familie heel veel sterkte toe.

Het bestuur

Agilitycommissie

De agilitycommissie bestaat uit de volgende leden:

GreetjeHoekstra JokeVenmans PetraUithol 02
Greetje Hoekstra
Secretariaat
contact

Joke Venmans
Budgethouder
contact

rekening:
NL10 RABO 0115 7533 70
BIC: RABONL2U
t.n.v. NVBH inzake Agility te Wijchen

Petra Uithol
Lid
contact
   
 ClauiaBloos 02  RobBalt  
Claudia Bloos
Lid
contact
Rob Balt
Lid
contact
 

Het doel van de agilitycommissie is:

• De deelname van Belgische Herdershonden aan agility als wedstrijdsport bevorderen.
• De binding van beginnende en ervaren agilitylopers met het ras in het algemeen en de rasvereniging in het bijzonder versterken.

De commissie doet dit onder andere door het organiseren van wedstrijden om de titel Beste Belg in Agility, door het afvaardigen en ondersteunen van het Nederlands team dat deelneemt aan het wereldkampioenschap agility voor Belgische Herdershonden van de FMBB, door het organiseren van workshops voor beginnende en gevorderde

Onder het menu "de NVBH" > "Commissie Evenementen" > "Commissie Agility" vindt u:

• Informatie over de samenstelling van de agility commissie.
• Informatie betreffende rekeningnummer.
• Mogelijkheden om contact op te nemen met commissieleden.

WK2014horz