voor alle Belgische Herder liefhebbers

Commissie Evenementen

 Rekeningnummer: NL79 RABO 0115 7533 89 / RABONL2U

ArjaNoordhoek   

 

Lid namens de commissie FCI-Obedience

Arja Noordhoek

Contact

PaulLooijestijn 01   

 

Lid namens de commissie Gedragstest

Paul Looijestijn

Contact

AngeliquevanVogelpoel   

 

Lid namens de werkgroep Herding

Angelique van Vogelpoel

Contact