voor alle Belgische Herder liefhebbers

Koopovereenkomst november 2017

nvbh logo klein

Sinds enkele jaren vermeldt de NVBH op haar site een model koopovereenkomst. Inmiddels zijn er binnen de kynologie meerdere modellen in omloop die afkomstig zijn van diverse juridische kantoren en op dit gebied actieve rasverenigingen.

Naar aanleiding van juridische conflicten tussen fokkers en pupkopers die ons hebben bereikt, heeft het bestuur, vooruitlopend op een eventueel nieuw landelijk model, een specifiek artikel aangepast. De toevoeging van dit lid beoogt de partijen meer zekerheid te bieden, dat er pas sprake is van een koopovereenkomst als de koopsom is betaald door de koper.

De koopovereenkomst die geplaatst is op onze website is voorzien van een stempel "Specimen" zodat het niet door eenieder kan worden gebruikt en/of gekopieerd. De overeenkomst is beschikbaar voor fokkers die binnen het VFR van de NVBH fokken. U kunt bij de secretaris van de van de NVBH dit model als Word document opvragen: KLIK HIER.

Tenslotte is de NVBH niet aansprakelijk voor de juridische juistheid van de huidige of toekomstige model koopovereenkomsten die zij publiceert. De NVBH stelt eventuele modellen beschikbaar maar het aangaan van koopovereenkomsten blijft altijd de individuele verantwoordelijkheid van fokker en koper. Om die reden kan de NVBH zich ook niet mengen of bemiddelen in conflicten tussen fokkers en kopers van honden omdat de NVBH geen partij is. De NVBH wil een onafhankelijke positie blijven innemen naar alle partijen: fokkers, kopers, leden en niet-leden.

De geschillencommissie van de NVBH heeft eveneens uitgesproken zich niet bevoegd te achten in koop/verkoop zaken een uitspraak te doen.

Namens het bestuur,
Secretaris NVBH

Downloaden model-contract: