Gedragscode fokkers

nvbh logo transGedragscode Fokkers Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden

Ondertekende fokker verklaart dat hij/zij:

  • Heeft kennis van het Kynologisch Reglement en handelt in overeenstemming met het Kynologisch reglement van de Raad van Beheer.
  • Heeft kennis genomen van en handelt in overeenstemming met het rasspecifiek fokreglement van de NVBH, het “Verenigingsfokreglement Belgische Herdershond” van 28 mei 2013.
  • De honden en pups van de fokker dienen op verantwoorde wijze gehouden te worden met voldoende beweging, goede huisvesting en sociaal contact.
  • Informeert de aspirant- koper over het ras en begeleid de aspirant koper tijdens de opfok van de hond.
  • Vergoed in geval van erfelijke gebreken het door de NVBH voorgestelde bedrag,welke nooit meer zal bedragen dan het originele aankoopbedrag van de hond.
  • Neemt minimaal eenmaal (1 x) per twee (2) jaar deel aan een door de NVBH georganiseerde Fokkersbijeenkomst.
  • Draagt zorg dat regelmatig fokproducten deelnemen aan de Clubmatch, Happening en Gedragstest.
  • Laat zich niet denigrerend uit over collega fokkers, hun fokproducten, vrijwilligers,commissie -en bestuursleden van de NVBH.
  • Zal geen onwaarheden verspreiden of publiceren in welke vorm dan ook.
  • Handelt naar eer en geweten.

In geval van niet nakomen van deze overeenkomst kan het bestuur van de NVBH een voorstel volgens statuten Artikel no 15, 16 of 17 indienen.