voor alle Belgische Herder liefhebbers

De NVBH Fokker

logo fokkernvbh logo transDe fokker, woonachtig in Nederland, die voldoet aan het gestelde in het Fokreglement NVBH en deze voor kennisgeving heeft ondertekend, mag zich NVBH-fokker noemen. Uitzondering hierop zijn de fokkers die volgens de oude regeling vielen onder "erkende fokkers woonachtig in het buitenland". Zij kennen dezelfde rechten en plichten als de NVBH-fokker woonachtig in Nederland. Een NVBH-fokker komt in aanmerking voor pupbemiddeling en naamsvermelding in het cluborgaan, er worden maximaal 3 nesten per jaar voor eenzelfde fokker bemiddeld.

Op de website van de NVBH heeft de NVBH-fokker recht op volledige vermelding. Het voor bemiddeling aangeboden nest van de NVBH-fokker komt naast de reguliere pupbemiddeling, in aanmerking voor vermelding op de website. De NVBH-fokker is vrij in het vullen van de pagina die is gerelateerd aan het te bemiddelen nest. Het is de NVBH-fokker toegestaan een link te plaatsen naar de eigen website. De NVBH-fokker is verplicht al zijn fokactiviteiten aan de club te melden. De NVBH-fokker dient op het moment van aanvraag minimaal één (1) jaar lid te zijn van onze vereniging en de teef dient zijn eigendom te zijn.

Bij het niet naleven van het gestelde in het fokreglement, wordt de vermelding van de NVBH-fokker van de website verwijderd vanaf de dekkingsdatum voor een periode van 6 maanden. De NVBH-fokker zal zijn honden niet voor de zevende (7) levensweek en pas nadat de honden namens de Raad van Beheer gechipt zijn, of door een door de F.C.I. erkende buitenlandse instantie gechipt of getatoeëerd zijn, afleveren. De NVBH-fokker zal zorg dragen voor een deugdelijke ontworming en inenting van de honden, volgens gangbare veterinaire inzichten, en voor een volledig door de dierenarts ingevuld paspoort.

Mogelijke kennelvermeldingen:

Voor de NVBH-fokker is het mogelijk om een kennelvermelding op te nemen met een link naar de eigen website. Bovendien kan elk NVBH-lid dat wel eens een nestje Belgische Herders fokt zich aanmelden voor de gratis kennelvermelding.

Kennelvermelding € 0,00
Kennelnaam met adresgegevens, link naar eigen website en vermelding e-mailadres.
N.B.
Deze kennelvermelding is mogelijk voor én NVBH-fokkers én ieder NVBH-lid dat weleens fokt met Belgische Herders;
de hieronder genoemde betaalde varianten zijn alleen bedoeld voor de NVBH-fokker, zoals deze aan het begin van deze pagina omschreven is.

Kennelvermelding € 25,00
Foto's met advertentie en adresgegevens en link naar eigen website.

Kenneladvertentie € 50,00
Foto's met advertentie en adresgegevens en link naar eigen website met fotoalbum met maximaal 25 foto’s en een link op de weblink-pagina.

Kenneladvertentie uitgebreid € 70,00
Indien u niet beschikt over een eigen website, bestaat de mogelijkheid uw kenneladvertentie op de NVBH-site uit te breiden tot maximaal 50 foto’s.

Indien u hier nog geen link heeft naar een eigen kennelvermelding, dan kunt u uw advertentiekennelvermeldingswens e-mailen naar de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Geef aan welke soort kennelvermelding u wilt, die van € 0,00, € 25,00, € 50,00 of € 70,00 en lever bij de betaalde varianten de desbetreffende hoeveelheid foto's aan samen met advertentietekst en te gebruiken logo.
Voor elke advertentie dient u de volgende basisgegevens aan te leveren:
• Kennelnaam
• Naam Fokker
• Straat en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• Website-adres
• E-mailadres
• Variëteit(en)
• Telefoonnummer(s)

Ga via onderstaande links direct naar het kenneloverzicht van de:
Groenendaelers
Laekense
Mechelse
Tervuerense