voor alle Belgische Herder liefhebbers

Opzegging lidmaatschap / Resignation membership
= veld dient verplicht ingevuld te worden / * = box needs to be filled in obligatoryUitleg opzegmogelijkheden
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het kalenderjaar te gebeuren.

 1. Opzeggen per einde van het lopende jaar
       U ontvangt het clubblad of overige post tot het eind van het jaar.
 2. Opzeggen per direct
       U ontvangt geen clubblad of overige post meer; u bent wel lidmaatschapsgeld voor het gehele jaar verschuldigd.

Explaining options for resignation
Memberships run from the 1st of January untill the 31th of December.
Resignation should be done no later than 1 month prior to the end of the calender year.

 1. Resignation per end of the running year:
       You do receive the magazine or other mail until the end of the year.
 2. Resignation directly:
       You do not receive the magazine or other mail anymore; you are still obliged to pay full membership fee.

Anti-spam
Ter voorkoming van de ontvangst van spam verzoeken wij u, de in de foto hieronder getoonde code van cijfers en/of letters, over te nemen in het invulvak.

Invullen veld:
• Niet hoofdlettergevoelig; advies gebruik alleen kleine letters
• Indien karakters slecht leesbaar zijn, klik dan op het rondje rechts naast het invulvak.

Anti-spam
To prevent spam we kindly ask you to fill in the in the picture below shown code of red numbers and/or letters.

Fill-in field
• No distiction is made between capitals and small letters

• If characters are not well visible, click on the button on the right side of the fill-in box


captcha