voor alle Belgische Herder liefhebbers

Aanpassing Verenigings Fok Reglement

Hallo allemaal,


Afgelpen week hebben wij van de Raad van Beheer door gekregen dat er een wijziging is aangebracht in het Basisreglement Welzijn & Gezondheid:


Vanaf 1 januari a.s. wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 10- en 24 maanden regels komen te vervallen, en worden vervangen door een 12 maanden regel.
Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats van de dekdatum), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren.

 

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.6 van het VFR zal komen te vervallen
en 3.5 van het VFR zal gewijzigd worden.

 

Artikel 3.5 van het VFR is nu:

“Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.”

 

Bovenstaande is per heden aangepast in ons Verenigings Fok Reglement (VFR)

 

Wij willen jullie op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR, niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft.

 

Met vriendelijke groet,
Secretariaat NVBH