voor alle Belgische Herder liefhebbers

Plaatsingsbeleid dek- en geboorteberichten

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 19 december 2011 is het hieronder vermelde aangenomen.

Met toestemming van NVBH:

Fokcombinaties die zijn aangevraagd bij de Commissie Fokkerij en voldoen aan het fokreglement van de NVBH worden vermeld op de website en in het clubblad. Vermeld wordt:

○ Datum van dekking/geboorte
○ Bij het dekbericht op de website kan één foto van de reu en één foto van de teef gepubliceerd worden
○ Bij het geboortebericht op de website kan één foto van de reu , één foto van de teef en één foto van de puppy’s/het nest gepubliceerd worden
○ Kennelnaam
○ Naam, adres, telefoonnummer, email en hyperlink naar de website van de Kennelhouder
○ Beide fokdieren met vermelding van de ouders
○ Behaalde officiële show/werk titels van de Raad van Beheer en NVBH
○ Uitslagen van de NVBH gedragstest en HD onderzoek
○ Eigenaar van de dekreu

Fokcombinaties die niet zijn aangevraagd en/of niet voldoen aan het fokreglement van de NVBH worden niet vermeld op de website en/of het clubblad.

Verder geldt:

○ Alle dek- en geboorteberichten die binnen drie weken bij de Commissie Fokkerij gemeld zijn en voldoen aan boven gestelde regels, worden geplaatst.
○ Verlenging van een geboortebericht dient vóór het bereiken van de 8 weken te gebeuren, anders wordt het geboortebericht bij 8 weken verwijderd.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dek- en geboorteberichten kunnen middels het invullen van het online formulier plaatsvinden:

Dekbericht aanmelden
○ Geboortebericht, dekking reeds gemeld
Geboortebericht aanmelden

Voor vragen aan de Commissie Fokkerij: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

De Commissie Fokkerij bepaalt hoe een dek- of geboortebericht geplaatst wordt.