voor alle Belgische Herder liefhebbers

Reddingshond

Article Index

mechelsereddingshondInleiding
Ben je in het bezit van een energieke Belgische Herder? Breng je graag je vrije tijd actief door in de buitenlucht? En zoek je een leuke uitdaging voor jezelf en je hond, waarin jullie je samen helemaal kunnen uitleven en waarbij je voluit kunt genieten van alle goede eigenschappen van je hond? Kijk dan eens bij een Reddingshondengroep bij jou in de buurt (of misschien wel iets verder)!

Algemeen
Reddingshonden worden opgeleid om in samenwerking met hun geleider vermiste personen te zoeken in de vlakte (bos, hei, weide e.d.), puin (na aardbevingen), sneeuw en water. De meeste reddingshondengroepen in Nederland richten zich vooral op speuren, vlakterevieren en puinzoeken. De opleiding voor lawinehond vindt plaats in landen waar ’s winters veel sneeuw ligt, zoals Oostenrijk en Zwitserland. Voor het zoeken van vermiste personen in water zijn specifieke kennis en bijzondere faciliteiten (boot, duikers e.d.) nodig zodat dit slechts door enkele, meer op inzet gerichte groepen wordt getraind.

Organisaties in Nederland
In Nederland zijn verschillende organisaties actief op het gebied van reddingshonden opleiding, waaronder de Nederlandse Reddingshonden Bond (NRHB).

De NRHB is een overkoepelende organisatie voor reddingshondengroepen in Nederland en werd in 1996 opgericht. De NRHB is erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB) en aangesloten bij de Internationale Reddingshonden organisatie (IRO). De NRHB heeft ten doel het opleiden en examineren van reddingshonden binnen de lidverenigingen te stimuleren en zowel de reddingshondensport als de inzet van reddingshonden bij calamiteiten in alle facetten te ondersteunen. Bij de NRHB zijn ongeveer 15 reddingshondengroepen aangesloten, verspreid over heel Nederland. Voor meer informatie: www.nrhb.nl

Daarnaast is er binnen Nederland nog een aantal reddingshondengroepen actief, al dan niet aangesloten bij de IRO, KNPV en/of de Stichting Inzet Reddingshond Nederland (SIN), dat zich bezig houdt met de opleiding en inzet van reddingshonden. Ga voor meer informatie naar onderstaande links:
www.recuedogs.nl (SIN, Delta, Internationale Reddingshondengroep, RHWZeeland, SRLimburg)
www.zoekhonden.com (Signi’s zoekhonden)
www.srcn.nl
www.reddingshonden.com (Veterinair Reddingshonden Team)
www.reddingshond.nl (RHG Noord Oost Nederland)
www.rhh-info.nl (Reddingshonden Hulpdienst Holland)

Eisen voor reddingshonden
Bij het trainen van een reddingshond wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke aanleg en driften van de hond, die met spel en motivatie verder worden uitgebouwd en omgericht voor het uiteindelijk doel. Hierdoor is de reddingshondentraining een uitdaging voor een ieder die op een vrolijke en diervriendelijke manier met zijn hond wil werken, ongeacht of dit voor sport of voor daadwerkelijke inzet gebeurt. De specifieke eisen, die aan een reddingshond worden gesteld, maken de Belgische Herder bij uitstek geschikt voor deze sport:
- goede fysieke en psychische conditie
- loopvermogen en behendigheid
- buitdrift
- balans tussen gerichtheid op samenwerken met de geleider en zelfstandigheid
- goed reukvermogen
- sociaal gedrag
- schotvastheid

groenendaelerreddingshondProgramma
Binnen de NRHB worden de examens afgelegd volgens het IPO-R reglement (Internationale Prüfungs Ordnung für Rettungshunde), dat zowel door de IRO als de FCI is erkend. De keurmeesters worden benoemd door de Commissie Werkhonden van de RvB.
In Nederland worden de volgende disciplines geëxamineerd:
- vlakterevieren
- puinzoeken
- speuren
Hierin worden 3 niveaus onderscheiden:
- geschiktheid (facultatief)
- A
- B
Op elk niveau worden de volgende afdelingen geëxamineerd:
- afdeling A: zoeken
- afdeling B: gehoorzaamheid (bij de geschiktheid gecombineerd met afdeling C)
- afdeling C: hindernissen

Vlakterevieren

Geschiktheid A B

Terrein 100 x 50 meter 100 x 200 meter 100 x 300 meter

Aantal vermiste personen 1 2 3 - 4 of 5 – 6

Tijd 10 min. 15 min. 20 min. of 30 min.

De hond kan het vinden van een gevonden persoon aan de geleider duidelijk maken door blaffen, bringselen of leegverwijzen. Indien de hond blaft, moet hij binnen een straal van 2 meter van het slachtoffer blijven en aanhoudend blaffen tot de geleider bij hem is. Bij het bringselen heeft de hond een lederen kokertje (het bringsel) aan zijn halsband. De hond neemt het bringsel in zijn bek als hij een persoon heeft gevonden en brengt dit bij de geleider. Vervolgens keert de hond via de kortste weg terug naar de gevonden persoon en brengt daarmee de geleider ook bij het slachtoffer. Een hond die leeg verwijst, maakt door zijn gedrag aan de geleider duidelijk dat hij iets heeft gevonden. Door heen en weer te lopen tussen slachtoffer en geleider brengt hij de geleider bij het slachtoffer.

Puinzoeken

Geschiktheid A B

Terrein 400-600 m2 600-800 m2 800-1200 m2

Aantal vermiste personen 1 2 3 - 4 of 5 – 6

Tijd 15 min. 15 min. 30 min. of 40 min.

Tijdens het puinzoeken zoekt de hond een gebied af met puin en/of gebouwen. Ook hier kan het vinden van vermiste personen worden aangegeven door blaffen, bringselen of leegverwijzen.