bestuursmededeling uitstel AV 2020

MEDEDELING UITSTEL AV 2020

 

In verband met de maatregelen van de Rijksoverheid voor de Coronacrisis en de aanwijzingen vanuit onze koepel organisatie Raad van Beheer naar alle aangesloten organisaties, heeft het bestuur van de NVBH moeten besluiten de geplande Algemene Vergadering van zaterdag 25 april geen doorgang te laten vinden.

Volgens de statuten van de NVBH dient een AV uiterlijk eind april van elk verenigingsjaar plaats te vinden om in ieder geval enkele formele zaken door de Algemene Vergadering te laten behandelen, zoals de jaarrekening en de begroting, de bestuursverkiezingen en eventueel nieuw verenigingsbeleid.

Het houden van een Algemene Vergadering-op-afstand, bijvoorbeeld door middel van zogenaamde e-conferencing is voor onze vereniging formeel niet toegestaan. Gelukkig biedt het verenigingsrecht in het Burgerlijk Wetboek (artikel 2:8 BW voor de liefhebber) de mogelijkheid dat in deze crisis situatie de bedrijfsvoering van de vereniging toch kan worden gecontinueerd door het zittende bestuur en commissies, zonder dat een AV is gehouden. Dit is dus een geval van “nood breekt wet”.

Het bestuur neemt nu zijn verantwoordelijkheid om nauwgezet binnen de (dus nog niet door de AV goedgekeurde) conceptbegroting 2020 slechts de strikt noodzakelijke uitgaven te doen om de continuïteit van de vereniging te waarborgen en de interne communicatie binnen de vereniging in stand te houden. Later zal het bestuur zich daarvoor verantwoorden naar de leden in een Algemene Vergadering.

Het bestuur zal een nieuwe datum naar de leden van de vereniging communiceren op het moment dat dat formeel weer is toegestaan en ook logistiek uitvoerbaar is.