voor alle Belgische Herder liefhebbers

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering

nvbh logo trans

 

 

 

 Nederlandse Vereniging voor

Belgische Herdershonden

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op zaterdag 7 april 2018.

Locatie: Dorpshuis De Biezen, Bongerd 4, 4124 AK Hagestein.

De Algemene Vergadering begint om 14:00 uur en is alleen toegankelijk voor NVBH leden.

Agenda Algemene Ledenvergadering:

 1. Opening

 2. Mededelingen en ingekomen stukken ter informatie

 3. Jaarverslagen 2017 bestuur en commissies ter informatie

 4. Financieel verslag 2017 ter informatie
  – Verslag van de kascommissie ter informatie en decharge besluitvorming
  – Kiezen kascommissie 2018 besluitvorming
  – Begroting 2018 (inclusief contributie verhogen met 2,50 euro voor 2019, donatie maagkankeronderzoek en batig saldo ZooEasy) vaststellen

 5. Bestuursverkiezing:
  Reglementair aftredend en herkiesbaar is mevrouw Lisèl Strobl.
  Voor de nog openstaande vacature van 7e bestuurslid zijn geen voorstellen gedaan en/of ontvangen. (art.20 besluitvorming)

 6. Update verenigingsbeleid 2016-2018 ter informatie

 7. Vernieuwd systeem fokaanvragen (presentatie) ter informatie

 8. Regeling Ereleden:
  1. Het voorstel Erelidmaatschap NVBH 2018 goedkeuren
  2. Besluiten dat de regeling wordt opgenomen in ons Huishoudelijk Reglement (zie bijlage)

 9. Protocol sociale media (zie bijlage) goedkeuren

 10. Rondvraag

 11. Sluiting


De stukken voor de vergadering kunnen vanaf 17 maart 2018 worden opgevraagd bij het This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. inclusief de bijlagen en toelichtingen bij de agendapunten.
De stukken worden niet ter vergadering uitgedeeld.