voor alle Belgische Herder liefhebbers

Inschrijven schapenaanlegtest 23 maart 2019

nvbh logo transOp zaterdag 23 maart 2019 zal er een officiële schapenaanlegtest (NHAT = Natural Herding Aptitude Test) gehouden worden in Maurik.
Kijk voor de officiële uitleg en regels van de testen HWT, FCI-NHAT op deze pagina van de FCI.
Download hier het officiële reglement: FCI-NHAT Reglement.

Aantal deelnemers
Inschrijving vindt plaats na betaling en kent een maximum van 20 deelnemende combinaties.

Keurmeesters
Gedragsgedeelte: Joke v Leeuwen-v Dijk
Schapengedeelte: Saskia Clahsen-Polman

Locatie
Garststraat 15
4021 AB Maurik

Kosten
De inschrijfkosten voor de FCI NHAT bedragen € 40,00.
Er kunnen ook lunches besteld worden. Lunch kost € 10,00 per stuk en bestaat uit broodjes, soep, vlees, kaas, thee ,koffie, etc.

Inschrijven:
Inschrijven kunt u online doen. Klik HIER.

Betaling
Het totale bedrag van inschrijving én lunch(es) dient te worden overgemaakt op het volgenderekeningnummer:

 • IBAN: NL47 RABO 0125 1179 57 t.n.v. NVBH Herding
 • BIC: RABONL2U
 • Onder vermelding van: Aanlegtest / (Roep)naam hond

Voorwaarden voor deelname
De deelnemer verklaart door insturing van dit formulier:

 1. Dat voor zover hem bekend, de ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt.
 2. De ingeschreven hond niet te zullen laten deelnemen, indien de aangegeven omstandigheden (punt 1) zich voor dit evenement (examen) nog mochten voordoen. Loopsheid van de hond te melden voordien.
 3. Indien de ingeschreven hond geboren is na 30 april 1989 of in het buitenland, nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd.
 4. Indien de ingeschreven hond geboren is na 31augustus 2001 of in het buitenland nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, niet aan de staart is gecoupeerd.
 5. Dat hij /zij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer c.q. Commissie Werkhonden.
 6. Aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade die door zijn/haar hond is aangericht.
 7. De ingeschreven hond op de dag van de schapenaanlegtest minimaal 9 maanden oud is.

Bij het inschrijven dient u kopiën te uploaden van

 • Hondenlogboek
 • Stamboom
 • Bewijs lidmaatschap van de geleider van een kynologische vereniging die is aangesloten bij de Raad van Beheer of buitenlandse kennelclub.
 • Bewijs rabiësenting (alleen buitenlandse deelnemers)

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Angelique van Vogelpoel.