voor alle Belgische Herder liefhebbers

Leden gezocht voor de geschillencommissie van de NVBH

nvbh logo transOp grond van artikel 45 van de statuten van de NVBH heeft onze vereniging de mogelijkheid een geschillencommissie in te stellen. De commissie is onder bepaalde voorwaarden bevoegd bindende uitspraken te doen over geschillen tussen leden onderling en tussen leden en het bestuur. De afgelopen jaren beschikte de NVBH niet meer over een geschillencommissie door het ontbreken van voldoende commissieleden.  De commissie moet namelijk bestaan uit drie leden onder wie een voorzitter die zo mogelijk meester in de rechten is. Meerdere oproepen binnen en buiten de NVBH  hebben toen niet tot benoembare kandidaten geleid. Het bestuur besloot daarom niet verder te gaan met zoeken en de Algemene Vergadering is hiervan op de hoogte gesteld.
Onlangs heeft een jurist, die goed bekend is met de rashondenwereld, maar geen lid is van de NVBH, zich bereid verklaard zich beschikbaar te stellen als voorzitter van de geschillencommissie. En dan wordt het weer interessant te gaan zoeken naar de twee overige leden voor de commissie! Verwacht wordt dat de geschillencommissie niet erg vaak bijeen zal hoeven te komen voor het beslechten van geschillen.  Als er echter een geschil aanhangig wordt gemaakt, dan kan daar wel wat werk uit voortvloeien. Het zal dan vooral de voorzitter zijn die hier het meest door zal worden belast.

Het bestuur wil met de uitgangspositie van een beschikbare en in de toekomst benoembare voorzitter-jurist nu weer een poging doen de Geschillencommissie op sterkte te krijgen. Het bestuur roept nu dan ook kandidaat leden voor de Geschillencommissie op zich te melden bij bestuurslid Jan Koehoorn.
Van de kandidaat-leden wordt verwacht dat ze algemene kennis hebben van de kynologie.  Dit kan dus kennis zijn op het gebied van fokkerij en keuringen, of ervaring met het houden van shows en wedstrijden en het functioneren van rasverenigingen. Kandidaten hoeven dus echt niet alle onderdelen te beheersen, maar het is wel noodzakelijk dat je zelf ervaring hebt op een of meerdere van die gebieden. Ook personen die geen lid zijn van de NVBH zijn benoembaar. Jan zal graag verder informatie geven over de procedure, gewenste kwaliteiten van de kandidaten enz.
We wachten de reacties met spanning af en hopen dat het bestuur in de eerstvolgende Algemene Vergadering van 2017 een voordracht van leden zou kunnen doen!
Aarzel niet contact met Jan Koehoorn op te nemen als je nog vragen en suggesties hebt!
Contact gegevens Jan Koehoorn:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telnrs: 035-5263094 en 0624606894