voor alle Belgische Herder liefhebbers

Technische Commissie Werkhonden

 Rekeningnummer: NL98 RABO 0115 7533 38 / RABONL2U t.n.v. NVBH/TCW

Vacature TCW Nico

 

 

Voorzitter
Commissaris africhting / Budgethouder

 • Communicatie
  • Hoofdbestuur
  • FMBB
  • CWH
 • Organisatie WK FMBB teams IPO / Mondioring
 • Financiën
NicovanVliet  

 

Secretaris

Nico van Vliet

Contact

 • Communicatie
  • Kringgroepen
  • Overige NVBH Commissies
  • TCW intern
  • CWH examens en wedstrijd uitslagen
  • Redactie en Website voor examens en uitslagen
 • Organisatie NK Belgische Herders
        
Vacature TCW Nico     

Lid

Vacature