voor alle Belgische Herder liefhebbers

Leesaccounts voor de ZooEasy database

nvbh logo transDe NVBH gaat leesaccounts voor de ZooEasy database aanbieden!
De online database van Zooeasy is een programma voor registratie van gegevens van honden. Het programma biedt de mogelijkheid tot het invoeren van stamboomgegevens, gezondheidsgegevens en testuitslagen. Met de module verwantschapsberekeningen kunnen gemakkelijk inteeltpercentages berekend worden. Deze module is ontwikkeld met hulp van Universiteit Wageningen.
De NVBH heeft een vijftal jaar geleden een licentie voor ZooEasy aangeschaft en is gedurende deze tijd actief geweest met het vullen van de database met:

  • Stamboomgegevens, verkregen van de Raad van Beheer;
  • Gezondheidsuitslagen, verkregen van de Raad van Beheer;
  • Tentoonstellingsuitslagen;
  • Testresultaten, gemeld door eigenaren van Belgische Herders;
  • Examenuitslagen, gemeld door eigenaren van Belgische Herders;
  • Ziektes/aandoeningen, gemeld door eigenaren van Belgische Herders;
  • Enquetes, ingevuld door eigenaren van Belgische Herders.

Belangrijk hierbij is dat uitsluitend gebruik gemaakt is van gestaafde informatie, dus geen informatie van “horen zeggen”. De eigenaren dienen derhalve hun informatie te onderbouwen met (digitale) kopieën van de officiële documenten. Op 4 maart heeft de Ledenvergadering akkoord gegeven op het voorstel om onze leden de mogelijkheid te bieden tot het aanschaffen van een leesaccount op onze ZooEasy database.
Met behulp van het leesaccount kunnen:

  • Alle stamboom- en gezondheidsgegevens (m.u.v. adresgegevens) van Belgische Herdershonden bekeken worden;
  • Proefstambomen samengesteld worden;
  • Inteeltpercentages berekend worden.

De kosten van het leesaccount zijn 7,50 euro per kalenderjaar.
Informatie over hoe u een leesaccount kunt aanschaffen volgt binnenkort. Dus houd onze site in de gaten!
Klik hieronder voor meer informatie over ZooEasy (download).

Commissie Fokkerij