voor alle Belgische Herder liefhebbers

Uitslagen

U vindt in dit gedeelte van de site de uitslagen van de gedragstesten, achtereenvolgens opgesplitst

• per jaar 
• op datum / gedragstest / variëteit

Ga via het menu "Fokkerij" > "Hondeninfo" > "Gedragstest" > "Uitslagen" naar het jaar van uw keuze.
Per jaar treft u een opsomming aan van de aanwezige gedragstesten.

U kunt ook hier verder klikken:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006