voor alle Belgische Herder liefhebbers

25-05-2008 Gedragstest Deurne Laekense

Sociaal +

Bobby Jean Var Letsager
Zingaro des Fauves de Saline x Mc. William's Femke
Fokker: M.J.T. Busser-Grobbee
Eigenaar: M.J.T. Busser-Grobbee
Sociaal: ruim voldoende
Bedreiging: onvoldoende
Schot: goed

Ciuma Cestar Tjamme's End
Zorax van de Duvetorre x Mc. William's Jente
Fokker: A.G. van de Walle
Eigenaar: J.T.I. Hermans-Janssen
Sociaal: voldoende
Bedreiging: onvoldoende
Schot: goed

Hoi Sil of the Border River
Zorax van de Duvetorre x Tove Fryske Fan 'E Rispinge
Fokker: J. van Blokland-van Deutekom
Eigenaar: P. Hermans
Sociaal: voldoende
Bedreiging: goed
Schot: voldoende


Gezakt

Zarko's de Omen
Hobo Fan 'E Rispinge x van de Baarbeekhoeve Domen
Fokker: Alex en Liz Saunders
Eigenaar: Alex en Liz Saunders
Onvoldoende

Lyra Var Letsager
Zingaro des Fauves de Saline x Mc. William's Femke
Fokker: M.J.T. Busser-Grobbee
Eigenaar: B. Broekx
Afgebroken

Cadeau d'Eroudur
Allago des Fauves de Saline x Xibelle van de Duvetorre
Fokker: C. Bouchat
Eigenaar: H. & L. Kapelle
Onvoldoende

Lieveke fan 'E Rispinge
Yro v.d. Baarbeekhoeve x Iris fan 'E Rispinge
Fokker: G. Atema-v.d. Handel
Eigenaar: G. Atema-v.d. Handel
Afgebroken

Aurphee de la Tangi Morgane
Malo de la Tangi Morgane x Afgane des Fauves de Saline
Fokker: Brigitte Oulhen
Eigenaar: M. Busser-Grobbee
Onvoldoende