voor alle Belgische Herder liefhebbers

Maagkanker onderzoek update december 2011

De NVBH roept fokkers en eigenaren van
met name de langharige Belgische Herder op
tot het sturen van bloed van hun oudere honden naar de heer Mandigers.

Update van de ontwikkelingen m.b.t. maagkanker december 2011. / Zie ook de oproep melding maagproblemen, klik HIER.

Voor het onderzoek zijn reeds ruim 60 honden als lijder geïdentificeerd. Van al deze dieren is materiaal verzameld voor verder onderzoek. Voor de groep van de controledieren is reeds DNA verzameld van ruim 75 oudere, niet zieke honden (ten tijde van de bloedafname minimaal ouder dan 12 jaar). Hoogstwaarschijnlijk moet deze groep nog verder worden uitgebreid. In samenwerking met de rasvereniging zullen we eigenaren van oudere honden benaderen met het verzoek tot medewerking.
Van alle honden, zowel de lijders en controledieren compleet zal een afstammingsonderzoek worden uitgevoerd. De controledieren moeten voor een effectief DNA onderzoek scan in eerste instantie niet verwant zijn aan de lijderdieren. De controledieren moeten daarnaast, voor deelname, gefenotypeerd worden. Er zijn enkele nesten geïdentificeerd waarin meerdere lijders gezien zijn. Zover er niet al materiaal van de ouderdieren dan wel de broers / zussen beschikbaar is moet dit aangevuld worden. Als dit alles is afgerond kunnen de honden geselecteerd worden voor het DNA-onderzoek.

Afstammingsonderzoek:
Van alle voor dit onderzoek geselecteerde dieren zal een stamboomonderzoek worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat dieren uit de controlegroep niet genetisch verwant zijn aan de dieren uit de lijdergroep.
Dit zal worden uitgevoerd door een student, geneeskunde van gezelschapsdieren.
Het onderzoek zal starten op 8 januari 2012 en waarschijnlijk drie maanden later worden afgerond. Indien alle gegevens binnen de gestelde termijn verzameld kunnen worden zal ook gestart worden met de genoomscan. Waarbij honden uit beide groepen (lijder en gezonde controle groep) zullen worden geselecteerd. Dit onderzoek wordt gedaan door dr. P. Mandigers.

Auteur: Anne-Marie Smolders


paul mandigers

Paul Mandigers

Dr. P.J.J. Mandigers
DVM, PhD, DECVN, DRNVA (Internal Medicine)
Dierenarts-specialist Interne Geneeskunde
Europees Veterinair Specialist Neurologie

Veterinair Specialistisch Centrum “De WagenRenk”
Keijenbergseweg 18
6705 BN Wageningen
The Netherlands

Oproep voor eigenaren en fokkers!

Meld het a.u.b. aan de NVBH/Werkgroep maagkanker als uw Belg maagproblemen heeft.
Natuurlijk horen ook wij dit soort dingen in de "wandelgangen",
maar zolang niemand er een officiële melding van maakt kunnen we er eigenlijk niets mee.
Dus mensen informeer ons.