voor alle Belgische Herder liefhebbers

Maagkanker - eind tweede fase

Article Index

nvbh logo kleinVerslag van de tweede fase van de studie naar het voorkomen en de oorzaak van maagkanker bij de Belgische herder.

Deze tweede fase behelst het identificeren van lijders en het verzamelen van controledieren.
De lijders worden voornamelijk door dr. Paul Mandigers zelf gezien. Deze worden bij hem aangeboden via drie kanalen:
- Op verwijzing van dierenartsen
- Op verwijzing van mevr. Drs F. de Kloet (dierenarts en fokker van TH)
- Via mevrouw A.M. Smolders (fokker van TH en lid van de NVBH)
Sporadisch worden lijders ook gezien door andere collega-specialisten. Deze sturen dr. Mandigers dan materiaal voor de isolatie van DNA (bloed) en maagbiopten.

Onderzoek
De lijders ondergaan naast een compleet lichamelijk onderzoek een gastroscopie. Vaak is reeds door de verwijzer bloedonderzoek of ander aanvullend onderzoek zoals rontgendiagnostiek of echodiagnostiek uitgevoerd. Bij de gastroscopie worden er meerdere representatieve maagbiopten afgenomen voor histopathologisch onderzoek alsmede slaan we materiaal op. Uiteraard nemen we ook bloed af voor DNA isolatie.
 
Aanmelden controledieren
Op dit moment hebben we reeds 84 lijders geïdentificeerd. Hiervan is ongeveer 70% Tervuerense herder en 30% Groenendaeler. Daar de twee variëteiten onderling worden gekruist zien we ze als één populatie. De controledieren verkrijgen wij doordat eigenaren van oudere Tervuerense herders dan wel Groenendaelers zich aanmelden. Deze aanmelding kan als volgt verlopen:
- Via de NVBH melden ze zich. Wij sturen dan de eigenaar een bloedafname pakket. De eigen dierenarts neemt dan bloed af en stuurt dit naar ons.
- Bloed wordt afgenomen op clubmatches.
Momenteel hebben we ruim 120 controledieren.

Follow up
Momenteel zijn we bezig met de follow up (fenotypering) van zowel de lijders als de controledieren. Doel van de follow up van de lijders is voldoende informatie te verzamelen voor een publicatie. Deze publicatie zal het klinisch beeld, de histopathologie en erfelijkheid beschrijven. Dat we een follow up doen op de controledieren zal voor zich spreken. Het is zeer belangrijk dat we de lijders en controledieren juist identificeren. Dit met het oog op het DNA onderzoek.

Fase 3
Deze tweede fase loopt voorlopig door maar we starten binnenkort ook met de derde fase. Deze derde studie behelst een genoom-studie op minimaal 26 lijders en 26 controledieren. Het starten van de derde fase betekent niet dat we stoppen met de tweede fase. Geenszins! Dus blijf ons steunen en laat uw oudjes bloed geven en heeft u honden met maagklachten laat het ons zo snel mogelijk weten zodat ook daar de juiste weg bewandeld wordt.

Dr. Paul Mandigers, projectleider, onderzoeker.
A.M. Smolders, NVBH/Commissie Fokkerij