voor alle Belgische Herder liefhebbers

Maagkanker jaarverslag 2013

nvbh logo kleinOverzicht Maagkanker onderzoek voor jaarverslag NVBH
Het onderzoek naar het voorkomen van maagcarcinomen bij de langharige Belgische herders verloopt goed. Hoewel niemand zit te wachten op de mededeling dat er weer een lijder is gesignaleerd zijn er nu voldoende lijders gevonden om de eerste analyses uit te gaan voeren. Zowel in 2012 als in 2013 zijn dertien honden gediagnosticeerd lijdend aan een maagtumor. Helaas gaan er soms ook honden ‘’verloren’’. Niet iedere dierenarts (ongeacht of ze nu wel of niet specialist zijn) neemt de juiste biopten of neemt voldoende bloed voor DNA isolatie af.  Want hoewel we nu 68 zekere lijders in het onderzoek hebben zitten (zeker = histopathologie bevestigde de diagnose), ontbrak bij maar liefst 4 honden het noodzakelijke bloed voor een DNA isolatie. Daarnaast zijn er nog 7 honden waarvan we helaas geen biopten hebben. Daardoor zijn geen van deze zeven honden zijn geschikt voor het onderzoek. Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep voor bloedjes van oudere honden. Van ruim  142 controle honden hebben we bloedmonsters.
Naast deze lijders en controles blijkt er bij scopie ook een groep te zijn die gelukkig geen maagkanker heeft, maar een forse maagontsteking (gastritis). Op het moment zijn er 16 dieren in het onderzoek met gastritis, het is nog onbekend of dit verband houdt met of risico oplevert voor maagkanker.
Het team dat zich bezighoudt met het onderzoek naar maagkanker is bestaat nog steeds uit dr. Paul Mandigers en is sedert kort uitgebreid met dierenarts Sanne Hugen. Paul Mandigers is de coördinator van het onderzoek en voert alle scopieen uit. Echter het onderzoek is inmiddels in de vorm van een promotieonderzoek opgezet en het is de bedoeling dat Sanne Hugen hierop zal gaan promoveren. Het onderzoek is een officieel project van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren maar eventuele scopieen worden vooralsnog, i.v.m. budgettaire redenen, in Wageningen (V.S.C. De Wagenrenk) uitgevoerd. Paul Mandigers geeft alle eigenaren die zich via de NVBH bij hem melden, indien blijkt dat de hond een lijders is, een aantrekkelijke financiële korting. Deze korting kan alleen gegeven worden bij lijders omdat dit uit de gelden komt die voor het onderzoek zijn gereserveerd en dus niet voor andere honden mogen worden gebruikt.
Gelukkig heeft het project al enige financiële ondersteuning. Er is in 2013 een officiële aanvraag voor subsidie bij het Nederlands Kankerfonds voor Dieren ingediend en deze is goedgekeurd. Met dit geld kan een deel van de eerste genetische studie uitgevoerd worden. Er is materiaal van  48 lijders en 48 controle honden opgestuurd voor een genetische typering. Na deze typering volgt de eerste analyse. Hopelijk is deze analyse al sterk genoeg om interessante gebieden met genen uit te halen. Soms zijn er echter grotere aantallen nodig, dus het onderzoek gaat onverminderd door.
Naast het genetisch onderzoek zijn we bezig met het kijken naar overeenkomsten en verschillen bij de gezonde en zieke honden. Eigenaren van lijders en controlehonden hebben een enquête ontvangen waarmee mogelijke risicofactoren worden onderzocht. Waarschijnlijk zal hiervoor bovendien nog  aanvullend contact worden gezocht met de eigenaren van controlehonden. Er zijn ook pakketjes gemaakt met de benodigde formulieren welke door eigenaren opgevraagd kunnen worden om daarmee bij de eigen dierenarts bloed af te laten nemen bij hun gezonde veteraan.
Zoals al geschreven blijven lijders, controle honden en financiële giften welkom. Tijdens de Happening oktober 2013, zijn er nog enkele bloedmonsters verzameld bij gezonde veteranen. Ook is er 313,70 euro ingezameld d.m.v. een tombola. Het bestuur heeft het bedrag aangevuld tot 500 euro. Dit heeft dr. Paul Mandigers via Anne-Marie Smolders ontvangen. Van dit geld zijn de kosten van de patholoog-anatoom betaald.
Anne-Marie Smolders
Sanne Hugen
Paul Mandigers