voor alle Belgische Herder liefhebbers

Crowfunding promotieonderzoek naar maagkanker

nvbh logo transMet behulp van crowdfunding zijn we momenteel bezig om het promotieonderzoek naar maagkanker bij de Belgische Herder te ondersteunen. Al eerder is een subsidie van 10.000 euro toegezegd namens Nederlands Kankerfonds voor Dieren. Er is daarbij gekomen een bedrag van 1000 euro van Fikkie TV (zie eerdere nieuwsbrieven). Daar is inmiddels een bedrag van ongeveer 4500 euro bij gekomen. Diverse eigenaren, fokkers maar ook de rasvereniging BHCN (NVBH heeft het op de begroting voor 2018) hebben al gedoneerd. Ook hebben sommige keurmeesters het keurgeld geschonken. Er is bijv ook iemand die een deel van een salarisbonus heeft geschonken. De laatste grote donatie is recent gekomen van het Working Groenendaeler Treffen, vanuit deelnemers, organisatie, maar een aantal vrijwilligers die hun vergoeding aan het onderzoek hebben geschonken.
Daarmee staat de teller voor dit jaar op ongeveer 15.500 euro.
Het spreekt voor zich dat we iedereen zeer dankbaar zijn.

Anne-Marie Smolders

Bankrekeningnummer maagkankerfonds: NL52 ABNA 0970 3013 91, t.n.v. Dr. P. Mandigers – Gastric Carcinoma Research – De Bilt.
Ook is het mogelijk via PayPal een bijdrage te doneren. Ga hiervoor naar: www.paypal.me/PMandigers