voor alle Belgische Herder liefhebbers

Bijzondere showuitslag

JinaLanguNiKeytoMyHeartJina Langu Ni Key to My Heart

Tijdens de hondententoonstelling Rotterdam
op 25 augustus 2019 heeft de Tervuerense teef
Jina Langu Ni Key to My Heart van C. Bloos
de volgende resultaten behaald:

1 veel belovend Beste Jongste Pup en 3de in de ere-ring


LucadeBruineBuckLuca de Bruine Buck

Tijdens de NE te Aubigny-sur-Nere (F)
op 24 en 25 augustus 2019 heeft de Groenendaeler reu
Luca de Bruine Buck van J.J.T.M. van Boxtel
de volgende resultaten behaald:

1 Uitmuntend  Kampioenklasse, BOB en RBIS