voor alle Belgische Herder liefhebbers

UmbraNoadiScottaturaUmbra Noa di Scottatura

Tijdens de 29ste Lovaniumtrofee te Leuven (B)
op 27 oktober 2018 heeft de Tervuerense Teef
Umbra Noa di Scottatura
van P. Th. Rietkerk
de volgende resultaten behaald:
1 Uitmuntend + Beste jeugdhond van het ras + BOS
en in de Jeugderering als 3e geplaatst.