voor alle Belgische Herder liefhebbers

UmbraNoadiScottatura 1Umbra Noa di Scottatura

Tijdens de Brussels Trophy (B)
op 8 december 2018 heeft de Tervuerense Teef
Umbra Noa di Scottatura
van P. Rietkerk
de volgende resultaten behaald:
1 Uitmuntend Beste Jeugdhond van het ras +
Brussels Belgian Jeugdwinner 2018
.