voor alle Belgische Herder liefhebbers

UmbraNoadiScottatura 3Umbra Noa di Scottatura

Tijdens de Amsterdam Winner Show
op 16 december 2018 heeft de Tervuerense Teef
Umbra Noa di Scottatura
van P. Rietkerk
de volgende resultaten behaald:
1 Uitmuntend -  Beste Junior - Junior Winner'18 -
CAC - Winner'18 - BOS