voor alle Belgische Herder liefhebbers

UmbraNoadiScottatura 4Umbra Noa di Scottatura

Tijdens de 41e Kerst Show te Venlo
op 22 december 2018 heeft de Tervuerense Teef
Umbra Noa di Scottatura van P. Rietkerk
de volgende resultaten behaald:
1 Uitmuntend - Beste Jeugdteef -
CAC - Beste Teef - BOS