voor alle Belgische Herder liefhebbers

JinaLanguNiKeytoMyHeartJina Langu Ni Key to My Heart

Tijdens de hondententoonstelling Rotterdam
op 25 augustus 2019 heeft de Tervuerense teef
Jina Langu Ni Key to My Heart van C. Bloos
de volgende resultaten behaald:

1 veel belovend Beste Jongste Pup en 3de in de ere-ring