voor alle Belgische Herder liefhebbers

07-11-2009 Keurverslagen Bleiswijk


 Datum: 07-11-2009  Keurmeester: Dhr A.De Wilde (België)

Groenendaelers

Openklasse reuen

Pe It's Magic from Black Velvets Home. 1U CAC CACIB Beste Reu.
Goede maat en verhoudingen, vacht van goede structuur en in redelijk conditie, vrij brede schedel,
mooie gestrekte snuit, voor 6 jaar reeds veel greying factoor, rug kon strakker, goede borst en
buiklijn, goede hoekingen, vlotte beweging, voor wel iets los.

Banjo du Domaine du Verger. 2ZG.
Karakter aan de grens van het toelaatbare, mooie vierkante bouw, goede vachtstructuur en
conditie, typisch gestrekt hoofd met lange snuit en smalle schedel, klein en goed gesteld oor,
rechte rug, goede borst en buik, goede hoekingen, springerig voorgebracht, blafferig en met een
vrij hoge staartdracht.

Tussenklasse teven

Alegria Negro's Cyra. 1ZG.
Goede maat en verhoudingen, nerveus maar sociaal temperament, vacht van goede structuur maar
niet in volle conditie, typisch hoofd, voldoende smalle schedel, goed oor plaatsing, rechte rug, iets
lage staartaanzet, goede borst en buik, goede hoekingen, verliest de hoogste kwalificatie door
slordig en springerig voorbrengen.

Jeugdklasse teven

Anouk Creole van Lana's Hof. 1U CAC Jeugd CAC Beste teef Beste van het Ras.
Mooie vierkante bouw, vacht van goede structuur en goede conditie, typisch smal hoofd, oren goed
gesteld maar moeten iets kleiner zijn, goede hals en rug, kruis hellend, goede hoekingen, vlotte
beweging, voor wel iets los.

Amy Iris du Domaine du Verger. Goed.
Nerveus en blafferig bijna 1 jaar, vacht van goede structuur en in redelijke conditie, goede
vierkante bouw, rug recht maar iets aflopend, sterk hellend kruis, onderlijn kon dieper zijn, goede
hoekingen, ook in beweging constant blafferig en naar alle kanten trekkend.

Laekense

Jeugdklasse reuen

Premium Duvel fan E Rispinge. 1U CAC Jeugd CAC Beste Reu, Beste van het Ras.
1jaar, mooie vierkante lichaamsbouw, vrij en sociaal karakter, goede stugge vacht, typisch hoofd,
vrij groot oor, goede hals, rug lichtjes oplopend, goede hoekingen voor voldoende hoeking achter,
vlotte beweging wel met een erg losse voorhand.

Puppy klasse teven

LongFields Genesis. 1 veelbelovend beste pup.
6 mnd mooie vierkante lichaamsbouw, stugge vacht met goede rode kleur, typisch hoofd,
voldoende masker, goede hals, rechte rug, onderlijn moet nog wat uitzwaren, goede hoekingen,
nog iets speels en springerig, wel goed voorgebracht.

Jeugdklasse teven

Polleke fan'e Rispinge. 1 ZG.
12 mnd, kan iets vrijer bij het betasten zijn, goed harde vacht, typisch hoofd, vrij grote oren, goede
hals, rug lichtjes oplopend, borst en rug voldoende uitgezwaard voor leeftijd, goede hoekingen
voor, iets steil achter, beweegt vlot maar erg los in polsen.

Mechelse

Gebruikshondenklasse reuen

Akay van de Foebelaere. 1 ZG.
Sociaal maar gebruikt zich wel vrij nerveus, staart niet vrij, goede vacht, goede rode kleur, typisch
hoofd met goed zwart masker, oren erg angstig in de nek gedragen, rug kan strakker en kruis
minder hellend, goede borst en buik, goede hoekingen voor, ondergeschoven staart achter, staart
angstig tussen de dijen, vlotte maar licht slepende beweging.

Stormvogel's Andor Joy. Goed.
Iets gestrekte lichaamsbouw, goede vacht met onder veel beroking, breed hoofd, brede schedel,
oren wijd uiteen geplaatst, stevige hals, rechte rug, goede staart, goede onderlijn, goede
hoekingen, erg slordig en springerig voortgebracht en met veel te hoge staartdracht.

Tervuerense

Openklasse reuen

Casyka's Fool Marco. 1U CAC CACIB Beste Reu, Beste van het Ras.
Erg sociaal karakter, vierkante bouw, goede vachtstructuur en lengte, typisch smal hoofd met
goede oorplaatsing, goed masker, goede hals, rug recht en stevig, borst en buik goed ontwikkeld,
goede hoekingen, probleemloze beweging met goede lage staartdracht.

Errando Bonishya la Tervura. 2U RCAC RCACIB.
Mooie vierkante lichaamsbouw, vrij en sociaal, goede vachtstructuur en conditie, rood met vold
beroking, mooi masker, typisch smal hoofd, nauw geplaatst klein oor, goede hals, rug recht maar
lichtjes afhangend, hellend kruis, borst en buik goed ontwikkelt, goede hoekingen, vrije beweging
voor wel iets onregelmatig.

Tyboki's Jettix – Juran NJK. 3U.
Goede maat en verhoudingen, mooie vierkante bouw, vacht van goede structuur en in goede
conditie, rood met normale beroking, mooi hoofd, smal en gestrekt, goed masker, nauw geplaatst
klein oor, rechte rug, licht hellend kruis, goede borst en buik, goede hoekingen, vlotte en vrije
beweging, staartdracht mag nog wel iets lager.

Fledder di Scottatura. 4 ZG.
Sociaal karakter, goede vierkante bouw, vacht van goede structuur, aanvaardbare conditie, rood
met vold beroking, typisch gestrekt hoofd met goede oorstand, goede hals, rechte rug, hellend
kruis, goede borst buik en hoekingen, onregelmatig in beweging en met een erg hoge
staartdracht.

Jeugdklasse reuen

Diëgo de la Prairie de la Sommerau. 1U.
Iets schuw gedrag, goede vachtstructuur en conditie, beroking is goed maar kleur vooral op de
dijen kon iets regelmatiger en roder zijn, typisch hoofd, goed masker, middelbrede schedel, goede
oorplaatsing, rechte rug, goed kruis, onderlijn reeds goed ontwikkeld, goede hoekingen, vlotte
beweging met goede lage staartdracht.

Tussenklasse reuen

Tyboki's Junior Hope. 1 ZG.
Goede vierkante lichaamsbouw, kon iets socialer bij het betasten zijn, goede vacht zowel in
structuur als in lengte, hoofd met goede fijne snuit, schedelbreedte aan de grens, goede hals en
ruglijn, hellend kruis, goede borst buik en hoekingen, beweegt vlot maar is erg los in voorhand,
staartdracht mag ook lager.

Jeugdklasse Teven

Hexe of the Home Port. 1U RCAC, JeugdCAC.
Erg schuw en teruggetrokken karakter, vierkante bouw, typisch hoofd, mooie smalle snuit en
schedel, goede oorplaatsing, goede hals, rechte rug, goede staartaanzet, borst en buik goed
ontwikkeld, goede hoekingen, vlotte beweging met goede lage staartdracht.

Grimmendans Hamika. 2 ZG.
Zeer sterk gereserveerd tot angstig karakter, vierkant, goede vachtstructuur en conditie, goede
snuit maar vrij brede licht ronde schedel, goede hals, lichtjes oplopende rug, staart angstig tussen
de benen, goede hoekingen voor, voldoende hoekingen achter, vlotte goed verlopende
bewegingen.

Kishy Emiko la Tervura. 3 ZG.
10 mnd, sterk gereserveerd karakter, vierkante bouw, goede vachtstructuur en conditie, goed
hoofd, gestrekte snuit, goed masker, schedel aan de breedtegrens, goede hals, rechte rug, licht
hellend kruis, onderlijn moet nog iets uitzwaren, goede hoekingen, vlotte beweging met alge
staartdracht, hoofd veelvuldig naar voortbrenger gericht.

Djuna the Mystic Angel. 4 ZG.
Goede maat en verhoudingen, goede vachtstructuur en conditie, vrij karakter, rood met vold
masker, maar kan iets meer beroking hebben, goed hoofd zowel de snuit schedel als oor, goede
hals, rug recht en stevig, hellen kruis, goede onderlijn, goede hoekingen, slordig voorbrengen
houden haar van de allerhoogste kwalificatie weg.

Hautesse di Scottatura. G.
Erg schuw, 14 mnd, vacht totaal uit conditie, vierkante bouw, kleur kan iets regelmatiger, goed
hoofd met mooie snuit en masker, goede oorstand, rechte rug, hellend kruis, onderlijn moest meer
ontwikkeld zijn, sterk invallende flanken, goede hoekingen, vlotte beweging met een iets te hoge
staartdracht.

Daylight  the Mystic Angel. G.
15 mnd, zeer korte stugge vacht, maakt voor naar 15mnd een erg iele indruk, gereserveerd
karakter, mooi gestrekt hoofd, goede hals, rug iets oplopend, onderlijn moet nog ontwikkelen
zowel in borst als buik, vold hoekingen, springerig en erg slordig voorgebracht.

Openklasse Teven

Ginny van de Hoge Laer. 1U RCACIB.
Iets gereserveerd, mooie vierkante bouw, goede vacht, zowel structuur als conditie, rood met vold
beroking, typisch hoofd, maat schedel mag niet breder zijn, goede hals, rechte rug, hellend kruis,
goede borst en buik en hoekingen, vlotte en erg goed verlopende bewegingen met goede
staartdracht.

Casyka's Disaster. 2 ZG.
Goede vierkante bouw, vacht van goede structuur en aanvaardbare conditie, rode met goede
beroking, typisch hoofd, goed masker, goed oor, goede hals, sterk hellend kruis, goede borst en
diepe buik, goede hoekingen, staartdracht laag maar zijwaarts afwijkend.

Fiona di Scottatura. 3 ZG.
Al te schuchter karakter, bleek rode kleur, vacht uit conditie, typisch hoofd, mooi zwart masker,
klein hoog geplaatst oor, goede hals, rug iets opgetrokken, goede borst en buik, goede hoekingen,
voor iets zwakke polsen, licht ondergeschoven stand achter, vlotte beweging, voor los, erg hoge
staartdracht.

Kampioensklasse Teven

Freyara di Scottatura. 1U CAC CACIB Beste Teef.
Goede maat en verhoudingen, mooie vierkante lichaamsbouw, vacht in redelijk conditie, rood met
vold beroking, typisch hoofd, smalle schedel, goede snuit, klein oor, goed gedragen oor, rechte rug,
hellend kruis, onderlijn goed ontwikkeld, goede hoekingen, vlotte beweging en goede lage
staartdracht.