voor alle Belgische Herder liefhebbers

17-12-2012 Kerstshow Wychen keurverslagen

Keurmeester dhr. R. Doedijns

Groenendaeler Reuen Tussenklasse

1 Zeer Goed Yoker Marajuyo
Jonge reu die nog volop in ontwikkeling is. Moet in geslachtstype nog toenemen. Passend bone + substantie. Moet in lichaam nog verder ontwikkelen en substantie krijgen.Toont op dit moment veel licht. Zag graag iets meer hals. Vold. Parallelle lijnen i.h. Hoofd. Mooi oog. Goed gevormde voorsnuit. Fraaie vacht + kleur. Moet in gangwerk nog krachtiger worden. Prima ringgedrag + presentatie.

Groenendaeler Reuen Open klasse

1 U CAC/CACIB BOB Hector de Bruine Buck
Reu van goed form. + type. Mooi mannelijk totaalbeeld. Good bone + substantie. Middelgroot. Vrij diep aangezet oor. Behoorlijke parallelle lijnen i.h. Hoofd. Scharend/krachtig gebit. Neusrug niet geheel recht. Prima front + lichaam. Goede voorborst + hoekingen. Goed opgebouwde achterhand, croupe + staartaanzet. Fraaie vacht. Gaat gemakkelijk door de ring. Prima presentatie + ringgedrag.

Groenendaeler Teven Jeugdklasse

1 U RCAC It's Magic of Irresistable Black
Jonge teef. Fraai vrouwelijk type. Passend bone + substantie. Mooie lengte/hoogte verhouding. Mooi belijnd vrouwelijk hoofd met mooie parallelle lijnen. Krachtig scharend gebit. Heel mooi oog + oor. Voor en achter vold. Gehoekt. Goed gevormde voeten. Goede croupe + staartaanzet. Moet in gangwerk regelmatiger en krachtiger worden. Fraaie vachtconditie + kleur. Vriendelijk ringgedrag. Prima presentatie.

Groenendaeler Teven Tussenklasse

1 U CAC/CACIB Beste teef Munchanga's Dazzle
Goed opgebouwde teef. Mooi vrouwelijk silhouette. Passend bone + goede lichaamsverhouding. Aantrekkelijk belijnd hoofd. Mooi oor. Goede parallelle lijnen. Krachtig scharend gebit. Middelgroot oor dat vrij diep is aangezet. Goede boven + onderbelijning. Goede hoekingen voor + achter. Schitterende vacht. Prima totaalconditie. Gaat gemakkelijk door de ring met vold. Stuwkracht.

Groenendaeler Teven Open klasse

1 U RCACIB Tinka Maraiuyo
Teefje van goed formaat. Ze heeft goed bone. Ze komt een beetje over-enthousiast over, daarom is het gangwerk slecht te beoordelen. Ze laat bijna geen normaal parallel gangwerk zien. Ze heeft een vrouwelijk totaalbeeld + silho. Voor + achter goed gehoekt. Vold. hals. Goede voeten. Mooi oog. Goed gebit. Vold. parallelle lijnen i.h. hoofd. Vrij grote oren. Goede vachtkleur + conditie. Heeft nog veel ringtraining nodig als het gaat om het tonen van het gangwerk.

Mechelse Reuen Kampioensklasse

Geen kwalificatie Solero des Teutones, Dts.Kamp.
Veteranenreu van mooi type. Goed van formaat + lichaamsverhoudingen. Passend bone + substantie. Vrij sterk van gehoekte achterhand t.a.v. De voorhand. Goede boven + onderbelijning. Goede voeten. Hoofd toont de leeftijd maar heeft een prima belijning. Goed oog, middelgroot oor. Gebit heeft wat afgebroken elementen en toont ook de leeftijd. Gangwerk is op dit moment vanuit de achterhand onregelmatig. Om die reden kan deze reu op dit moment gaan kwalificatie geven.

Mechelse Teven Open klasse

Goed Qalli-Beulah Le Serviteur Puissant
Grote vrij gestrekte teef. Goed bone en substantie. Ze is wat te lang in lendenen. Zou wat strakker en rechter i.d. bovenbelijning kunnen zijn. Heeft normale hoekingen voor + achter. Krachtige voeten. Zag graag wat meer lengte + parallelliteit i.h. hoofd. Licht bruin oog. Niet volledig scharend gebit. Grote oren die vrij diep zijn aangezet. Prima kleur. Uitmuntende conditie. Gangwerk is vlot + gemakkelijk. Prima presentatie. Vriendelijk ringgedrag.

Tervuerense Reuen Puppyklasse

1 VB Beste pup Quint Fenya La Tervura
Hele mooie jonge reu. Heel fraai type + totaalbeeld. Mooi bone + mooie lichaamsverhoudingen. Fraai hoofd, mooie lengte, Mooie parallelle lijnen. Iets laag aangezet en vrij groot oor. Mooie voorsnuit + prima masker + pigment. Prima voeten. Goede vacht. Mooie kleur + conditie. Gaat voor leeftijd vold. Vlot + makkelijk door de ring. Prima presentatie + ringgedrag.

Tervuerense Reuen Jeugdklasse

1 U Kaz di Scottatura
Mooie jonge reu van heel mooi type + totaalbeeld. Mooi belijnd mannelijk hoofd. Mooie lengte. Middelgroot goed geplaatst oor. Masker moet nog wat intenser. Correct gebit. Voor leeftijd voldoende stabiliteit in front. Prima bovenbelijning. Gaat voor leeftijd voldoende vlot. Prima croupe + staartaanzet. Lekker vrij + vrolijk ringgedrag. Prima presentatie.

2 U Very Impressive of Dark Brightness

Mooie jonge reu. Prima formaat + type. Mooi kwadratisch in bouw. Passend bone + substantie. Voor leeftijd voldoende geslachtstype. Mooi gebeiteld hoofd. Mooi oog. Goed opgebouwd masker. Kan wat strakker i.d. bovenbelijning. Voor + achter normaal gehoekt. Prima vachtkwaliteit + kleur. Gangwerk moet krachtiger + regelmatiger worden + meer parallel. Prima ringgedrag + presentatie.

3 ZG Arhuscko of Axewood Home
Jonge reu die nog volop in ontwikkeling is. Laat nog veel licht zien. Vold. Geslachtstype. Zag graag iets meer mannelijkheid in het hoofd. Oren zijn te groot. Heel mooi oog. Goed pigmentatiepunten i.h. Hoofd. Nog wat smal in hoofd. Moet rondom uitzwaren + vaster worden.Normale hoekingen voor + achter. Hele mooie compacte voeten. Fraaie vachtkleur + conditie. Moet in gangwerk krachtiger + regelmatiger worden. Zou sterker moeten zijn in de polsen. Prima ringgedrag + presentatie.

Tervuerense Reuen Open klasse

1 U CAC/CACIB BOB Jiovanni di Scottatura
Knappe reu. Heel mooi van totaalbeeld + type. Mannelijk. Krap schaargebit. Prima bone + substantie. Heel mooi oor. Prima front. Goed lichaam + bovenbelijning. Vold. achterhandshoeking. Schitterende kleur + conditie. Gaat voldoende vlot door de ring. Prima presentatie + ringgedrag.

2 U RCAC RCACIB Munchanga's Hurricane
Reu van mooi formaat + type. Vold. kwadratisch. Goed bone + substantie. Vold. parallelle lijnen i.h. hoofd. Middelgroot oor dat vrij diep is aangezet. Mooi oog qua vorm + kleur. Goede snuitbelijning. Vold. Voorborst + lichaam. Normale hoekingen. Goede vachtkleur + staartaanzet. Gaat vlot. Prima presentatie + ringgedrag.

3 U Falco Tjinta From Faya's Home
Jonge reu van goed formaat + type. Heel mooi bone + substantie voor leeftijd. Mooi belijnd mannelijk hoofd met voldoende parallelle lijnen. Goed gev. voorsnuit met prima beiteling. Goede pigmentatiepunten i.h. Hoofd. Goed opgebouwd front. Goede voeten. Moet in lichaam nog verder ontwikkelen. Goed opgeb. Croupe + staartaanzet. Gangwerk moet nog wat krachtiger en regelmatiger. Prima kleur + conditie. Lekker vrij + vrolijk ringgedrag.

4 U Corsini Touraine, DJK
Kwaliteitsvolle reu. Heel mooi van totaalbeeld + type. Passend bone + substantie. Middelgroot iets breed aangezet oor. Vold. Parallelle lijnen. Krachtig gebit. Zag graag iets compactere voet + tikje strakker i.d. polsen. Mooi doorlopend masker. Prima lichaam + bovenbelijning. Mooie croupe + staartaanzet. Uitmuntende vachtkwaliteit + kleur. Gaat gemakkelijk door de ring. Prima presentatie + ringgedrag.

U Jareck de Bruine Buck
Reu van goed formaat. Mooie lengte-hoogte verhouding. Passend bone + substantie. Middelgroot oor dat van mij een fractie kleiner zou mogen. Heel mooi oog qua vorm + kleur. Mooie parallelle lijnen. Voor + achter goed gehoekt. Goede voeten. Voor leeftijd prima lichaamsontwikkeling. Hele mooie kleur + conditie. Gaat achter wat nauw maar gaat wel gemakkelijk + vlot. Prima presentatie + ringgedrag.

U Jayson di Scottatura, NJK
Reu van prima formaat. Mannelijk in totaalbeeld met voldoende bone + substantie. Zag graag iets krachtiger hoofd met iets meer lengte. Parallelle lijnen i.h. hoofd kunnen beter. Corr. Gebit. Heel mooi oog qua vorm + kleur. Middelgroot oor. Voor+ achter goed gehoekt. Prima lichaam + boven + onderblijning. Mooie voeten. Schitterende vachtkleur. Prima vachtconditie. Gaat voldoende vlot. Prima presentatie.

Tervuerense Teven Jeugdklasse

1 ZG Namiëlo's Elegance Red
Vrouwelijk belijnd teefje. Heeft nog veel tijd nodig om rondom uit te zwaren en vaster en worden. Niet voll. scharend gebit. Mist links onder P1/P2. Goed oor. Middelgroot oor. Goed masker + pigment. Zag de voorsnuit graag wat voller. Voor + achter goed gehoekt. Goede kleur voor leeftijd. Gangwerk moet krachtiger + regelmatiger. Goede kleur + conditie. Lichte welving over de neusrug. Prima presentatie + ringgedrag.

Tervuerense Teven Open klasse

1 U CAC CACIB Esprit du Bois du Tôt
Solide gebouwde teef met mooi bone en lichaamsverhouding. Zag graag het hoofd met iets meer lengte. Heeft wel mooie parallelle lijnen. Middelgroot oor. Heel mooi oog qua vorm + kleur. Masker kan intenser. Lengte van voorsnuit zou iets meer mogen. Goede voeten. Zou iets strakker kunnen zijn in de polsen. Goed lichaam. Goede hoekingen. Schitterende vachtkleur. Gaat vlot + gemakkelijk door de ring. Prima presentatie + ringgedrag. Lekker vrij en vrolijk. 

2 ZG Fiona di Scottatura
Middelgrote teef. Goede lengte/.hoogte verhouding. Passend bone + substantie. Vrouwelijk belijnd hoofd. Parallelle lijnen in schedel + voorsnuit, zouden beter kunnen. Mooi oog. Voldoende masker. Corr. gebit. Middelgroot oor. Voor + achter normaal gehoekt. Zag graag iets compactere voeten. Goed vachtkwaliteit + kleur. Voldoende krachtige gangen. Prima presentatie + ringgedrag.

3 ZG Kiara di Scottatura
Teefje van goed formaat. Passend bone + substantie. Vrij diep aangezet en vrij groot oor. Mooie parallelle lijnen. Mooi oog. Goed masker. Voor voldoende gehoekt, achter wat sterker gehoekt. Goede polsen + voeten. Goed lichaam. Gaat gemakkelijk en vlot door de ring. Niet in volle vacht. Prima presentatie + ringgedrag.