voor alle Belgische Herder liefhebbers

25-11-2012 Winner Amsterdam keurverslagen

Groenendaelers: keurmeester Sandra Dubach

Groenendaeler Reuen Puppyklasse

1 VB Beste pup Logan v. Lana's Hof
Flinke pup van 8 maanden. Compleet schaargebit, lang hoofd met mooie expressie. Goede stop, mooi gevormd donker oog, mooi oortje, goed geplaatst en gedragen. Voldoende pigment, volle voorsnuit, licht gebogen. Goede hals, rug moet nog vaster worden. Mooie onder
belijning voor leeftijd. Borst moet zich nog ontwikkelen. Evenredig gehoekt voor en achter, goed bone. Prima beharing. Regelmatig gangwerk wat nog vaster moet worden met de leeftijd. Goede staartdracht. Kalme en goede presentatie.

2 VB Uran v. Lana's Hof
Expressieve pup van 8 maanden. Compleet schaargebit. Middellang hoofd met mooi expressie. Mooi donker gevormd oog. Uitmuntend pigment. Goede stop. Goed gevormd oor, een beetje breed aan de basis. Prima hals. Bovenbelijning moet nog vaster worden. Kort lichaam.
Goede croupe. Borst moest zich nog ontwikkelen. Passend bone, evenredige hoekingen voor en achter. Mooie beharing. Gaat speels en vrolijk door de ring. Heeft ringtraining nodig, drukke presentatie.

Groenendaeler Reuen Jeugdklasse

1 U Jeugdwinner 2012 Pavlov de Bruine Buck
13 maanden. Compleet schaargebit. Vrij complete hond voor leeftijd. Middellang hoofd. Goed van verhouding. Vloeiende stop goed parallel. Mooi gevormd donker oog. Middellang oor, goed gevormd, iets breed aan de basis. Mooi pigment. Al mooi gebeiteld, goed hals,
Kort lichaam dat iets vaster moet worden. Goede croupe, goede hoekingen voor en achter. Borst moet nog ontwikkelen. Mannelijk bone. Prima beharing. Prima gangwerk, nog wat los en beweging in de rug. Kalme presentatie en goed temperament.
Zie hem graag later nog terug.

2 U Revloch Champagne Charlie
15 maanden. Compleet tanggebit. Expressieve jonge reu. Mooi lang hoofd. Goed gevormd donker oog. Vloeiende stop. Mooi gedragen en geplaatst oortje. Licht gebogen en geknepen voorsnuit. Voldoende pigment. Zeer mooie hals/rug belijning. Goede hoekingen. Mooie onderlijn.
Goede vorst voor leeftijd. Ronde croupe. Goede staart. Mannelijk bone. Goede standen. Prachtige beharing. Iets los in voorhand. Prachtig zijwaarts gangwerk met perfecte staart. Mooie presentatie en fijn temperament.

3 U Solman from Black Velvet's Home
13 maanden. Compleet schaatgebit. Hoogbenige reu met middellang hoofd. Prima stop. Goed gevormd donker oog. Iets wijd geplaatst goed gedragen oor, wat iets driehoekiger moet zijn. Voldoenbde pigment. Goed parallelisme. Mooie halsrugbelijning. Borst moet nog
inzwaren. Licht afvallend kruis. Iets steil in opperarm. Achter goed gehoekt. Goed bone. Prima standen en voeten. Goede maar iets korte beharing. Gaat rgelmatig, nog los in voorhand met voorvoetjes iets naar binnen. Uitmuntend presentatie en gedrag.

Matig Sergeant Ferro
13 maanden. Schaargebit mist snijtand. Krachtige jonge reu met passend hoofd. Donker oog dat amandelvormiger moet zijn. Middellang goed gedragen oor, dat iets hoger geplaatst mag zijn. Ronde schedel. Goed pigment. Iets veel lip. Lange hals, middellang lichaam.
Afvallend kruis met lage staartaanzet. Voldoende onderlijning. Goede voorborst. Goede hoekingen voor, achter wat sterker. Passend bone. Zacht golvende beharing waar ondervacht ontbreekt. Gaat onregelmatig maar vrolijk door de ring. Fijn temperament.

Groenendaeler Reuen Tussenklasse

1 U Nevada de Bruine Buck
20 maanden. Compleet schaargebit. Mooi type. Niet in volle beharing vandaag. Middellang goed gevormd hoofd. Goede stop. Mooi gevormd donker oog. Mooi geplaatst en gedragen oortje. Goed parallel. Mooie beiteling en pigment. Mooie hals/rugbelijning. Licht vallend
kruis. Goede onderlijn. Prima hoekingen voor en achte. Passend bone. Goede standen en voeten. Prima staart. Mag meer uitgrijpen en vaster worden in voorhand. Vrolijke staart. Drukken presentatie, maar fijn temperament, maar silhouet.

Groenendaeler Reuen Open klasse

1 U Xanova Wolf Walker
4 jaar. Expressieve reu met mooi hoofd. Goede stop. Goed parallellisme. Mooi gevormd donker oog. Mooi geplaatst en gedragen oortje. Mooie beiteling en pigment. Voldoende hals. Mooi boven- & onderbelijning. Goede croupe. Passend bone. Compleet tanggebit. Iets zwak in pols.
Goede hoeking voor en achter. Goede standen. Mooie beharing. Gaat regelmatig. Draait voor voetjes licht naar binnen. Goede staartdracht. Mooie presentatie. Zelfverzekerd en vriendelijk.

2 U Odin Creole v Lana's Hof
Bijna 3 jaar. Compleet tanggebit. Een reu van mooi type. Middellang hoofd met groeiende stop. Prima gebeiteld. Mooi gespleten bek. Uitmuntend pigment. Mooi gevormd donker oog. Klein goed gedragen oortje. Voldoende hals. Kort lichaam. Duidelijke schoft. Goed croupe.
Goede onderbelijning. Passend bone. Evenredige hoekingen voor en achter. Prima standen en voeten. Mooie beharing. Druk regelmatig gangwerk dat iets ingrijpender moet zijn. Goede staartdracht. Jammer van de drukken presentatie maar wel vriendelijk.

Groenendaeler Reuen Kampioensklasse

1 U CAC CACIB Winner 2012 BOB Ian de Bruine Buck
3 jaar. Mooie verschijning. Compleet schaargebit. Middellang hoofd, goed gevormd en mooi gebeiteld. Prachtig donker expressief oog. Middellang goed geplaatst oor. Vloeiende stop, goed parallel, mooie hals. Goede onder- en bovenbelijning en croupe. Evenredige hoekingen
voor en achter. Passend bone. Goede standen en voeten. Goede beharing en structuur. Gasat voor iets naar binnen. Goed uitgrijpend en regelmatig. Goede staartdracht. Uitstekende presentatie en gedrag.

2 U RCAC RCACIB Revloch Zidane
3 jaar. Mooi rastype. Compleet schaargebit. Mooi expressief hoofd met goed gevormd donker oog, voldoende stop, mooie bebeiteling, mooi oortje, goed pigment. Mooi hals-rugbelijn, iets aflopend. Licht hellend kruis. Mooie onderlijning. Prima hoekingen voor en achter.
Goede borst,mannelijk bone. Prachtige beharing. Draait voorvoetjes licht naar buiten. Goede staart. Gaat achter nauw, voor iets naar binnen. Prachtig zijwaarts gangwerk met mooie staartdracht. Uitmuntende presentatie en ringgedrag.

Groenendaeler Reuen Veteranenklasse

1 U Veteranenwinner 2012 Beste Veteraan Quinto-Rival de Bruine Buck
9 jaar. Compleet schaargebit. Hond van goed rastype. Mooi gevormd hoofd met voldoende stop, mooi parallellisme, mooi gevormd donker oog, voldoende pigment, mooie beiteling, kleind goed gedragen oortje, goede hals. Mooie boven- en onderbelijning. Goede croupe. Prima
hoekingen voor en achter. Uitmuntend bone, voeten en standen. In topconditie vandaag. Prima gangwerk, goed uitgrijpend met goede staart. Een prachtige veteraan en goede presentatie.

Groenendaeler Teven Puppyklasse

1 VB It's Magic of Irresistible Black
8 maanden. Compleet schaargebit. Vrouwelijk teefje. Middellang hoofd, vloeiende stop, mooi donker hoofd, middellang oor goed geplaatst en gedragen. Goed in verhouding t.a.v. leeftijd. Goed pigment. Kort lichaam dat in de toekomst vaster moet worden.
Ronde croupe, vrouwelijk bone, evenredige hoekingen voor en achter. Mooie beharing. Mooie voetjes. Gaat vlot en vrolijk door de ring met vrolijke staart. Nog wat onwennig maar toch goede presentatie.

Groenendaeler Teven Jeugdklasse

1 U Jeugdwinster 2012 Hailey of Irresistible Black
17 maanden. Compleet schaargebit. Vrouwelijk teef, die nog moet uitzwaaien. Elegant hoofd met vloeiende stop. Mooi gevormd donker oog. Middellang oor en goed gedragen. Mooi pigment, goede vlakke wangen, zag graag iets meer onderkaak. Mooie hals. Mooie boven- en onderlijn.
Licht hellend kruis, elegant bone, borst moet nog ontwikkelen. Evenredige hoekingen voor en achter. Lange staart. Tikje nauw achter en los voor. Goed regelmatig, iets gebonden gangwerk. Uitmuntende presentatie en temperament.

2 U Xanova Aregund
11 maanden. Compleet schaargebit. Expressieve teef met middellang hoofd, vloeiende stop, mooi gevormd donker oog, prachtig oortje, al mooi gebeiteld voor leeftijd. Goed pigment. Goede hals, kort lichaam dat iets vaster moet worden. Goede croupe, borst moet nog
ontwikkelen, evenredig voor en achter. Goede standen, vrouwelijk bone, kort doch regelmatig gangwerk, waarop geoefend moet worden. Mooie beharing, vriendelijk gedrag. Hondje met protentie.

3 ZG She-Roots from Black Velvets Home
19 maanden. Compleet schaargebit, middellange teef, nog in ontwikkeling. Lang hoofd met vloeiende stop. Goed gevormd oog wat iets donkerder mag zijn. Middellang oor, goed geplaatst en gedragen, een tikje breed in de basis. Goed parallellisme. Uitstekend pigment,
lange hals. Rug mag iets vaster, mooie croupe, not wat vlakke onderbelijning. Voldoende hoeking voor, steil in achterhand. Vrouwelijk bone, goede voeten, gangen moeten in geheel vaster worden. Goede beharing, een tikje kort op dit moment. Lattente
presentatie zag graag meer vuur. Heeft nog tijd nodig.

4 ZG Sergeant Farah
9 maanden. Compleet schaargebit. Middelgrote teef met een middellang hoofd in verhouding waar ik graag meer elegantie wil zien. Voldoende donker oog wat amandelvormiger moet zijn. Goed geplaatst en gedragen middellang oor, goede stop en pigment, lange hals, middellang
lichaam, ronde croupe. Goede hoekingen voor en achter. Stevig bone, korte staart. Zachte beharing met weinig onderwol. Uitgrijpend gangwerk wat onregelmatig en druk. Vrolijke staart. Is nog wat gereserveerd maar wel attent in presentatie.

Groenendaeler Teven Tussenklasse

1 U RCAC RCACIB Go-Go Girl du Bois du Tôt
10 maanden. Krap schaargebit. Vrouwelijk teef, met een expressief hoofd. Goed gevormd mooi donker oog, vloeiende stop, uitmuntend pigment. Middellang oor een tikje breed aan de basis, mooi gebeiteld, goede hals, mooie onder- en bovenbelijning, licht gerond croupe,
evenredig gehoekt voor en achter. Vrouwelijk bone, mooie voetjes, mooi gangwerk, ietsje uit de ellebogen. Perfecte staartdracht. Goede beharing, niet geheel zwart. Prachtig silhouet.

2 U Nepal de Bruine Buck
20 maanden. Compleet schaargebit. Middelgrote teef met mooi expressief hoofd, goede stop, mooi gevormd donker oog, goed gevormd oortje een tikje breed aan de basis, iets diep van schelp. Mooi pigment, goede beiteling, goede hals, bovenbelijning mag vlakker, goede
onderbelijning, licht hellend kruis, goede hoeking voor, ietsjes sterk. Mooi bone, goede voeten, draait voetjes iets naar buiten in stand, draait voorvoetjes naar binnen bij het gaan en vrij los. Prima zijwaarts gangwerk met perfecte staart. Goede presentatie ietsje onzeker.

Groenendaeler Teven Kampioensklasse

1 U CAC CACIB Winster 2012 Revloch Bewitched
2,5 jaar. Mooi vrouwelijke teef, middellang hoofd, compleet schaargebit, mooi gevormd donker oog, prima beiteling, mooi gevormd en gedragen oor, goed parallellisme, mooie stop, uitmuntend pigment, goede hals, kort lichaam, licht hellend kruis. Goede borst, mooie bone,
goede voeten, goede hoekingen voor en achter. Prima staart, prachtig zijwaarts gangwerk, iets uit de ellebogen. Perfecte staartdracht. Mooie presentatie, welverzekerd. Mooi silhouet.

2 U Roetie de Bruine Buck
8 jaar. Compleet schaargebit. Flinke teef, goede conditie, prachtig hoofd met voldoende stop, goed parallel, goed gevormd oog, middellang oor kan iets hoger geplaatst zijn, een tikje breed aan de basis. Goed pigment voor leeftijd, mooie beiteling, mooie hals, middellang lichaam,
iets hellend kruis, goede hoekingen voor en achter, prima borst, goed bone, alnge voeten, mooie beharing, mooi zijwaarts gangwerk, gaat iets uit de ellebogen. Goede staart. Fijn temperament. Beetje onrustig.

Laekense: keurmeester John Wauben

Laekense Reuen Puppeklasse

1 VB Beste pup Itze Iggo Tjamme's End

8,5 maanden. Staat volop in ontwikkeling. Vandaag nog wat lang in lendenpartij. Gestrekt reuenhoofd, voldoende parallel. Mooie expressie, goed aangezet oor. Goed gebeiteld. Goede hals. Rug moet vaster. Lichaam in ontwikkeling. Voeten moeten wat vaster. Correcte hoekingen. Hakken mogen niet sterker. Correcte bespiering, vacht goede structuur. Prima temperament. Voor leeftijd goed ontwikkeld gangwerk.

Laekense Reuen Kampioensklasse

1 U CAC CACIB Winner Shepherds Dogmate Dodge Viper
3 jaar jonge reu van prima geslachtstype. Licht gestrekt reuen hoofd. Parallel. Oren iets wijd geplaatst, voldoende puntig. Ogen wat rond. Goed gebeiteld, prima gebit, goede hals en ruglijn, goede hoekingen, prima lichaam. Goede voeten. Prima gespierd. Vacht van
goede structuur. Prima temperament. Vlotte gangen.

Laekense Teven Jeugdklasse

1 U RCAC jeugd CAC Jeugdwinster Kazulani of Dazzling Ruby
18 maanden. Zeer goed geslachtstype. Staat nog volop i8n ontwikkeling. Ze is vierkant gebouwd. Tevenhoofd nog niet helemaal parallel. Goed aangezet oor. Prima expressie. Snuit moet nog wat krachtiger worden. Goede hals en ruglijn. Goede hoekingen voor en sterker achter.
Goed ontwikkeld lichaam. Goede voeten. Prima bespiering en bone. Prima temperament. Voor leeftijd correct gangwerk.

2 ZG Sioux
Geen verslag ontvangen.

3 ZG Willemijn Fan'e Rispinge
9 maanden. Jonge slungel van zeer goed geslachtstype. Ze moet in alles nog krachtiger worden. Voldoende vierkant. Gestrekt tevenhoofd. Voldoende parallel. Oren goed aangezet maar wat groot. Correcte expressie. Correcte snuit, goed gebeiteld. Goede hals en ruglijn.
Lichaam ontwikkeld. Goed bone, prima bespierd. Voetjes moeten vaster. Goede vachtstructuur. Correct temperament. Slungelig gangwerk.

Laekense Teven Kampioensklasse

1 U CAC CACIB BOB Winster Shepherds Dogmate Bugatti Veyron
3 jaar jonge teef van prima geslachtstype. Vierkant gebouwd. In goede balans. Mooi tevenhoofd, redelijk parallel. Goed aangezet oor, maximale maat. Prima expresie, goed gebeiteld, correct masker. Hals zou fractie langer mogen. Voldoende
vaste rug, prima hoekingen, prima bespiering enbone, goede voeten. Prima vachtstructuur en temperament. Rastypische gangen.

Mechelse: keurmeester John Wauben

Mechelse Reuen Jeugdklasse

1 U CAC Beste jeugd Jeugdwinner Casyka's Phoenix

18 maanden. Prima geslachtstype. Vierkant gebouwd. Prima balans, parallel reuenhoofd, gestrekt, goed aangezet oor. Prima expressie. Mooi masker, gespleten bek, prima hals en ruglijn. Prima hoekingen, goed ontwikkeld lichaam, prima voeten,
bone en bespiering. Prima vachtstructuur. Prima temperament. Staart iets laag aangezet. Verder vlotte gangen.

2 ZG Boholdt Zididada
17 maanden. Jonge reu van prima geslachtstype. Vierkant. Gestrekt reuenhoofd wat aflopend in schedel. Oogvorm erg schuin, goed gebeiteld, prima gebit, goed masker, goede hals en ruglijn, goede hoekingen. Prima lichaam. Voeten moeten vaster.
Prima bone en bespiering. Prima temperament. Correcte vachtstructuur. Zou achter iets krachtiger mogen zijn.

Mechelse Reuen Open klasse

1 U RCACIB Iljo v.d. Vaardekenshoeve
3 jaar jonge reu. Prima geslachtstype. Vierkant gebouwd. Reuenhoofd voldoende gestrekt, goed aangezet oor, prima expressie, goede stop en goed gebeiteld. Mooi masker. Prima hals en ruglijn. Correcte hoekingen. Goed lichaam. Prima bone en bespiering. Goede voeten. Correcte vacht. Goed aangezet voldoende lange staart. Correct temperament. Voldoende vlot gangwerk.

Mechelse Reuen Kampioensklasse

1 U RCAC CACIB Casyka's Ivan
4 jaar. Prima geslachtstype. Voldoende vierkant. Prima balans. Voldoende gestrekt reuenhoofd, redelijk parallel. Mooie expressie. Goed aangezet oor. Goed masker en goed gebeiteld. Goede hals en ruglijn. Correcte hoeking voor, sterker achter.
Heel licht naar buiten draaiend voor. Prima lichaam, bone en bespiering. Goede vachtstructuur. Prima temperament. Zou achter iets vlotter kunnen.

Mechelse Teven Jeugdklasse

1 U RCAC jeugdWinster Casyka's Priceless
17 maanden. Teef van prima geslachtstype. Mooi vierkant, goede balans, gestrekt tevenhoofd, goed parallel. Moet in schedel nig iets ontwikkelingen. Goed aangezet oor. Mooie expressie. Goed gebeiteld, gespleten bek, mooi masker. Prima hals en
ruglijn. Prima hoekingen. Moet in lichaam nog wat ontwikkelen. Prima voet, bone en bespiering. Prima temperament. In polsen nog wat los. Bijna rastypische gang.

2 U Boholdt Zz Top Magic
17 maanden jonge teef. Prima geslachtstype, niet helemaal parallel. Vierkant. Voldoende gestrekt tevenhoofd. Oor ietsje wijd geplaatst. Correcte expressie. Correcte stop. Snuit in ontwikkeling. Goede hals en ruglijn. Prima hoekingen. Goed
lichaam. Prima voetjes, bone en bespiering. Goede vacht. Prima temperament. Staart wordt wat hoog gedragen. In gangwerk mag iets krachtiger.

Mechelse Teven Tussenklasse

1 U RCACIB Khayo Sweet Vulcan
19 maanden. Al prima ontwikkeld geslachtstype. Vierkant gebouwd. Goede balans, voldoende gestrekt, parallel tevenhoofd. Oor ietsje wijd, goed gevormd. Mooie expressie. Snuit in ontwikkeling, mooi makser. Goede hals en ruglijn. Goede hoekingen.
Prima lichaam. Goede voeten, prima bone en bespiering. Voldoende vlotte gang.

2 ZG Kato Sweet Vulcan
19 maanden. Zeer goed geslachtstype. Staat nog volop in ontwikkeling. Vierkant gebouwd. Voldoende gestrekt. Bijna parallel tevenhoofd. Oor ietsje wijd maar goed gevormd. Oogvorm nog ietsje rond. Snuit moet nog wat voller. Goede hals en ruglijn.
Goede hoekingen voor, erg sterkt in beken. Elleboog in gaan en staan nog wat los. Goede voetjes, prima bespiering. Prima temperament. Staart wat laag aangezet, correct gedragen. Moet in gangwerk nog krachtiger worden. Ze heeft nog wat tijd nodig
maar komt er beslist.

Mechelse Teven Open klasse

1 U CAC CACIB Winster BOB Jolie de la Belle Pitou at Revloch
20 maanden. Prima geslachtstype. Vierkant gebouwd, mooi in balans, gestrekt parallel tevenhoofd. Goed aangezet oor, prima schedel. Correcte expressie, goed gebeiteld, gespleten bek, prima masker. Mooi hals en ruglijn. Prima hoeking. Goed
lichaam, prima bespiering en bone. Prima temperament. Goede vachtstructuur. Rastypische gang.

2 ZG Iris v.d. Vaardekenshoeve
3 jaar jonge teef. Zeer goed geslachtstype. Vierkant. Tevenhoofd kan iets gestrekter en meer parallel. Goed aangezet oor. Goed expressie. Snuit is wat fijn. Goede hals en ruglijn. Lichaam zou iets dieper mogen. Voeten mogen wat vaster. Goede
hoekingen, goede bespiering. Mag in de ring wat vrijer zijn. Zou in gangwerk krachtiger mogen.

3 ZG Jaromira Les Bétulacées
2 jaar. Goed geslachtstype maar wel aan de grens van maat en kracht voor teef. Iets lang in de lendenen. Gestrekt parallel teven hoofd. Goed aangezet wat groot oor. Correcte snuit. Goede hals en ruglijn. Goede hoeking maar wat sterk in beken.
Correct lichaam. Prima bone en bespiering. Goede vacht. Prima temperament. Einde van de staart lichte onvolkomenheid. Voldoende vlotte gang.

Mechelse Teven Kampioensklasse

1 U Alcosetha's Farida
8 jaar jong. Teef van prima geslachtstype. Vierkant. Net voldoende gestrekt, niet helemaal parallel hoofd. Goed aangezet oor, goede expressie, correcte snuit, onderkaak macg krachtiger. Voldoende hals, prima rug, goede hoekingen maar vrij sterk
hellend in beken. Goed lichaam. Prima vacht, bone en bespiering. Prima temperament. Staart wordt wat hoog gedragen. Mag achter wat krachtiger.

Tervuerense: keurmeester Liesbeth Mach (Ch)

Tervuerense Reuen Puppyklasse

1 VB Beste pup Harley Britt from Faya's Home
8 month. Excellent coulor and muscle. Very typical. Short body. Lot of temperament. Well angulated. Good neck. Typicla head, correct bite. Dark eyes.

Terveuerense Reuen Jeugdklasse

1 U JeugdWinner Hogar Yazou van 't Groeneveld
Very musculine young male with excellent colour. Wide spot in front. Black mask. Good temperament. Body in good development. Correct neck and angulation. Beautiful head. Dark eyes. Good pigmentation. Correct bite. Well movement. Nice young dog.

2 U Very Impressive of Dark Brightness
1 year. Correct size and colour. Good temperament. Short body. Topline a lottle round. Well angulated. Neck could be longer. Good feet. Typical head with dark mask. Ears are a little short. Dark eyes. Correct bite. In movement a little lose in elbow.

3 U Kaz di Scottatura
14 month. Friendly young dog with good coat and mask. Correct size and development. Typicla short body. A little strout in front. Good neck. Very typical head with correct bite. Ears to close. Dark eyes. In movement a bit young in front.

4 ZG Tyboki's Kalan
13 month. Correct colour and mask. Good angulated. Short typical body with good neck. Typical head. Full bite. Don't carry his ears all the time because he needs more confidence. Movement typical. A little yound in front.

Tervuerense Reuen Open klasse

1 U CAC CACIB BOB Jiovanni di Scottatura
Musculin correct sized. Excellent color and coat. Short body with good neck. Good front. Beautiful head, with bite closing on limit. Very dark eyes. Super temperament. Very typical movement. Nice dog.

2 U RCAC RCACIB Casyka's Genderow
5 years. Very musculine. Friendly. Nice coat. A little to much black color in front. Short body, feet a little out behind. Good neck and angulation. Musculine neck, correct bite. A little rams nose. Typical movement, in front a little bit unstabel.

3 ZG Flash Tjinta from Faya's Home
2 years. Correct coat en black mask. Short typical topline. Angulated correct with good neck. Feet behind an little out. Typical head, dark eyes and correct bite. Croup and taile can't be better and movement not in balance.

Tervuerense Reuen Kampioensklasse

1 U Be My Levy the Mystic Angel
5 years. Lot of coat and correct colour. Short body. Good temperament. Correct topline. Neck could be better. Parallel feet. Very musculin head with correct bite. A little rams nose. Typical mover.

2 U Fledder di Scottatura
6 years. Well balanced typical male with good coat en black mask. Short body. Well angulated. A little close in front. Good feet. Excellent head with correct expression. Excellent mover.

3 U Chevy Tjinta from Faya's Home
4 years. Excellent musculine male with good colour and mask. Lovely temperament. He is in summercoat. Nice outline with good neck and angulation. Feet in front could be better. Excellent head. I like more unther chin. Correct mover.

4 U Eye Catcher The Mystic Angel
3,5 years. Correct type. Summercoat. He needs more substance. Body could n=be shorter in line. Excellent neck. Good angulation. Lovely temperament. Musculin head, ears are to small and eyes could be darker. Very small in front. Movement with a lot of drive and a good balance.

Tervuerense Teven Jeugdklasse

1 ZG I Am Angel du Domaine de la Sûre
1,5 years feminine. Excellent coat and colour. Well presented. Body very typical short. Good neck and pigmentation. Feet are some out. Eyes are to big and round. Correct bite. She is not moving well.

2 ZG Koetzi di Scottatura
1 year feminine bitch. Colour acceptable. Correct mask. SUmmercoat. Short body. Not finished in development. Angulation correct. Excellent head. Ears a little to close. Dark eyes. Free movement but she is still young.

3 ZG Heaven The Mystic Angel
1 year. Very feminine bitch. She needs more substance. Out of coat. She is to short in body. Excellent head and pigmentation. Dark eyes. Excellent presentation. Good movement.

4 ZG Blow Me A Kiss v. Moned
Small bitch. 9 months. Typical body with excellent coat and colour. She needs more self confidence. Angulation excellent and good neck. Beautiful head with dark eyes. Movement very young in th ring.

Tervuerense Teven Tussenklasse

1 ZG Creme de la Creme of Greatest Passion
19 months. Out of coat. Feminine in full developpment. To small in ribcage. Well presented. I like her shorter in line. Good neck and angulation. Beautiful head and expression. Good movement but she needs time.

Tervuerense Teven Open klasse

1 U RCACIB Esprit du Bois du Tôt
2,5 years. A little heary bitch in good condition. Super colour and mask. Middlesize. Also super temperament. Well presented. Short body with good neck, angulation and feet. I like a darker mask. Dark eyes. I like more neck. Sound mover.

2 U Geraya v.d. Feldstiege
3 years. Middlesized bitch in good condition. Summer coat. Short body with good angulation and neck. Topline a little soft. Good enck. Beautiful head and expresiion. Correct bite. Good movement. Good Balanced.

3 U Toko Deabei
4 years. Out of coat but good colour. Good temperament and type. Short body. Good neck and angulation. A little small in fornt and ribcage. Excellent head and expression. Correct bite. Well presented and super movement.

4 U Casyka's Fickle
5 years. Very feminal bitch. Good coat, mask and temperament. Summercoat. Short body. Good neck. Croup could be better. correct feet. Classic head with dark eyes and correct bite. Movement in good balance.

U Gentle The Mystic Angel
2 years. Excellent young bitch with good coat and mask. Very short front. Good neck and angulation. Well presented. Dark eye. Good movement. Topline a little young.

U Daylight The Mystic Angel
4 years. Feminine typical. Summercoat, but good colour and black muscle. Topline is a little long and soft. Correct angulation. Very feminine head. She needs more unther chin. Dark eyes. Good expression. Good bite. Good temperament.
In movement topline can be better.

ZG Kiara di Scottatura
2 years. Out of coat. Feminine and typical. She needs more self confidence. Short body with good neck. Well angulated. Excellent head and expression. Correct bite. In movement very happy tail.

ZG Eldiva Razou v.h. Groenveld
2,5 years. Very feminine bitch. Out of coat. Quality can be better. Body flat in ribcage and a little long in line. Excellent neck. Correct angulation and feet. Good temperament. Very typical head. In movement to happy tail.

Tervuerense Teven Kampioensklasse

1 U RCAC CACIB J'Adore di Scottatura
2,5 years. Beautiful bitch very feminine. Good coat and black mask. In all confirm the standard. Lovely head and expression. Excellent movement and good tail.

2 U Ginny v.d. Hoge Laer
5 year feminimal. Lovely temperament. Excellent colour. Super temperament. Body very close to the standard only croup could be better. Good neck. I like more front ribcage. Super head. Very dark eyes and good expression. In movement
she (?????) long.

Tervuerense Teven Veteranenklasse

1 U CAC Beste teef VeteranenWinster Naomi van Nikaron
8 years. Beautiful bitch. Middlesize feminine. She looks like a baby in the ring. In all very close to the standard. Perhaps she could have some more neck. Beautiful head.