voor alle Belgische Herder liefhebbers

Inschrijven voor de gedragstest op Zondag 7 oktober 2018.

(pagina 1 van 3)
nadere uitleg

Aandachtspunten:

• Lokatie gedragstest: NVBH Happening te Heteren
• Datum gedragstest: Zondag 7 oktober 2018
• Inschrijving verplicht tot betaling; de inschrijvingskosten zijn € 35,00. Het rekeningnummer: NL32 RABO 0115 7533 62 
• U dient zelf het inschrijfgeld over te maken, er vindt geen automatische incasso plaats.
• Het inschrijfgeld dient uiterlijk een week voor de test op de rekening van de NVBH te staan.
• Door in te schrijven verklaart inschrijver akkoord te gaan met publicatie van de uitslag.
• Een aantal dagen voor de test krijgt u schriftelijk bericht.
• Stamboom dient verplicht mee gestuurd te worden (upload).


Indien er een rode ster (*) achter een invulveld staat, betekent dat dit veld verplicht ingevuld dient te worden.