Inschrijven voor de gedragstest op Zaterdag 30 september 2017.

(pagina 1 van 3)
nadere uitleg

Aandachtspunten:

• Lokatie gedragstest: Apeldoorn
• Datum gedragstest: Zaterdag 30 september 2017
• Inschrijven is mogelijk tot 1 week voor de test datum of tot het maximum aantal van 25 honden is bereikt.
• De gedragstest vindt doorgang bij een minimum aantal van 15 ingeschreven honden.
• Inschrijving verplicht tot betaling; de inschrijvingskosten zijn € 35,00. Het rekeningnummer: NL32 RABO 0115 7533 62 
• U dient zelf het inschrijfgeld over te maken, er vindt geen automatische incasso plaats.
• Het inschrijfgeld dient uiterlijk een week voor de test op de rekening van de NVBH te staan, anders wordt u voor de gedragstest alsnog afgewezen.
• Door in te schrijven verklaart inschrijver akkoord te gaan met publicatie van de uitslag.
• Een aantal dagen voor de test krijgt u schriftelijk bericht.
• Stamboom dient verplicht mee gestuurd te worden (upload), zonder stamboom wordt de inschrijving terzijde gelegd.


Indien er een rode ster (*) achter een invulveld staat, betekent dat dit veld verplicht ingevuld dient te worden.