voor alle Belgische Herder liefhebbers

Open Inschrijven voor de gedragstest 2019

(pagina 1 van 3)
nadere uitleg

Aandachtspunten:

• Lokatie gedragstest: nader te bepalen
• Datum gedragstest: nader te bepalen
• Inschrijving verplicht tot betaling; de inschrijvingskosten zijn € ..,.. Het rekeningnummer: NL32 RABO 0115 7533 62 
• U dient zelf het inschrijfgeld over te maken, er vindt geen automatische incasso plaats.
• Het inschrijfgeld dient uiterlijk een week voor de test op de rekening van de NVBH te staan.
• Door in te schrijven verklaart inschrijver akkoord te gaan met publicatie van de uitslag.
• Een aantal dagen voor de test krijgt u schriftelijk bericht.
• Stamboom dient verplicht mee gestuurd te worden (upload).


Indien er een rode ster (*) achter een invulveld staat, betekent dat dit veld verplicht ingevuld dient te worden.