voor alle Belgische Herder liefhebbers

NVBH en BHCN intensiveren overleg

 NVBH BHCN

22 april 2016
De besturen van de NVBH en BHCN hebben recentelijk naar elkaar uitgesproken verder te gaan met de onderlinge communicatie en samenwerking. Er was tussen de verenigingen enig misverstand ontstaan door het gelijktijdig houden van de KCM op 21 en 22 mei in dezelfde regio en dat heeft geleid tot een wederzijds gevoelde noodzaak over dergelijke activiteiten vooraf met elkaar in goed collegiaal overleg te geraken.

Dit specifieke onderwerp leidde vervolgens tot een meer algemeen aftastend bestuurlijk overleg waarin allerhande onderwerpen die beide verenigingen raken aan de orde zijn gekomen, zoals het vrijwilligersbeleid, ledenwerving en  –behoud, fokbeleid, interne en externe communicatie en de relatie met de Raad van Beheer.

Dit overleg is dermate constructief verlopen dat de delegaties hebben afgesproken medio juni een vervolgoverleg te houden waarin we vooraf geïnventariseerde punten van samenwerking aan de orde zullen laten komen.

De communicatie naar de leden van beide verenigingen over de samenwerking zullen de bestuursdelegaties vooraf onderling afstemmen.


Namens NVBH,                                Namens BHCN,

Jan Koehoorn                                  Petra Colijn