voor alle Belgische Herder liefhebbers

Gezondheidsenquête online

nvbh logo kleinDe gezondheid van de stamboomhond en dus ook van de Belgische herder staat volop in de belangstelling. Ziekte hoort bij het leven en iedereen wil dit voorkomen. Het verder verbeteren van de gezondheid van onze Belg kan onze vereniging niet alleen. Daarom is medewerking en openheid van iedereen nodig. Ziekte is zeker niet iets om je voor te schamen!

De commissie gezondheid heeft een enquête samengesteld. Het doel van deze enquête is beter inzicht te krijgen welke ziektes/aandoeningen er momenteel bij Belgische herdershonden voorkomen.
De enquête kan ingevuld worden door fokkers en eigenaren van Belgische herdershond(en). De verkregen gegevens worden verwerkt in de ZooEasy database en kunnen weer ingezet worden voor verder gezondheidsonderzoek.
We hopen dat het met deze enquête eenvoudiger is om melding te maken. Alle honden, ook al zijn ze al een tijdje overleden, mogen aangemeld worden. Handig is wel om de stamboom van de hond(en) erbij te nemen i.v.m. het NHSB nummer. Wij vragen U daarom de moeite te nemen om onze enquête in te vullen.

Tevens willen we een oproep aan de fokkers doen, om een link naar deze enquête op hun site te plaatsen.

De enquête is te vinden onder het hoofdmenu "Online Formulieren" en staat hier onder "Gezondheid".

Hartelijk dank voor uw medewerking!

De Commissie Gezondheid