voor alle Belgische Herder liefhebbers

Voorlopige resultaten NVBH gezondheidsenquête.

nvbh logo transTot op dit moment zijn 273 enquêtes ingevuld, 120 daarvan zijn Groenendaelers, 14 Laekense, 36 Mechelaars en 96 Tervueren. Naast dat deze gegevens in de database worden verwerkt, proberen we ook een statistisch overzicht te krijgen, welke problemen, bij welke variëteit het meest voorkomen.
De aantallen zijn, zeker bij de Laekense en de Mechelaars, nog niet groot genoeg, dat we echte conclusies mogen trekken. Maar toch zien we een top 3 van ziekten ontstaan, waarbij er ook een verschil per variëteit lijkt te zijn.
De  overall top 3 van meest voorkomende aandoeningen is op dit moment:
1.    Maagkanker
2.    Andere vormen van kanker (alle andere vormen van kanker bij elkaar opgeteld, later kunnen we misschien een verdere splitsing maken)
3.    Epilepsie
Om de top 3 per variëteit te kunnen geven, hebben we echt nog meer aantallen nodig.
Daarnaast beseffen we dat invullen veel werk is, waardoor de neiging ontstaat alleen de dieren met een aandoening in te vullen.
We werken aan een kortere versie van de enquête waarmee snel de gezonde dieren kunnen worden ingevuld om op die manier een beter statistisch overzicht te krijgen.

Commissie Gezondheid