voor alle Belgische Herder liefhebbers

Beëindiging samenwerking NVBH en BHCN

nvbh logo trans29 december 2017

Vanaf 2016 hebben de besturen van de NVBH en de BHCN besprekingen gevoerd die waren gericht op  samenwerking tussen de beide rasverenigingen met als belangrijkste doelstelling de gezamenlijke behartiging van de belangen van ons geliefde ras, de Belgische Herdershond en afstemming van onze kynologische activiteiten. Deze besprekingen hebben geleid tot een door beide besturen onderschreven algemene intentieverklaring d.d. 19 juni 2016. Vervolgens is tussen de NVBH en de BHCN op 1 april 2017 een samenwerkingsovereenkomst gesloten over het gezamenlijk voeden en gebruiken van de database in het ZooEasy-pakket.

Helaas  hebben wij  moeten constateren dat er herhaaldelijk vanuit de BHCN en haar bestuursleden in de sociale media een houding wordt aangenomen jegens de NVBH, die niet in overeenstemming is met de letter en de geest van onze samenwerkingsafspraken. Herhaaldelijk worden ons bestuur en onze leden geconfronteerd met berichten op Facebook die er op gericht zijn het imago van de NVBH en haar bestuursleden publiekelijk te beschadigen.

De afgelopen maanden hebben onze voorzitter en secretaris er bij het bestuur van de BHCN  herhaaldelijk op aangedrongen haar  gedrag en houding in overeenstemming te brengen met wat men van een samenwerkingspartner verwacht. Dit heeft  helaas niet tot het gewenste en verwachte resultaat geleid. Ook heeft een hierop volgend formeel schrijven dd. 7 december jl.  het bestuur van de BHCN niet de ernst van de situatie doen inzien

Wij betreuren de ontstane situatie ten zeerste, maar samenwerking  zonder wederzijds respect is niet mogelijk. Hierdoor is ons bestuur helaas genoodzaakt om alle samenwerking met de BHCN te beëindigen.  Deze beëindiging betreft zowel de intentieverklaring als de overeenkomst inzake ZooEasy. Alle bezitters van een ZooEasy leesaccount zullen hierover persoonlijk worden geïnformeerd.

Ondanks deze onfortuinlijke situatie  zal de NVBH haar verantwoordelijkheid blijven nemen en blijven werken aan een gezonde en voorspoedige toekomst van ons geliefde ras, de Belgische herdershond.

Het Bestuur NVBH