voor alle Belgische Herder liefhebbers

Persbericht RvB "Dierenpaspoort"

nvbh logo transBrief van de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer betreffende het dierenpaspoort.

Onderwerp: Dierenpaspoort
Gaanderen, 3 september 2017.

Geacht bestuur

Op 1 januari 2015 is het nieuwe Europees dierenpaspoort ingevoerd.
In het Kynologisch Reglement is onder Artikel IV.17 opgenomen:

e. dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.

Dit artikel is van toepassing voor exterieur keuringen maar in publicaties geeft de raad van beheer aan dat het Europees dierenpaspoort door de eigenaar moet worden getoond op alle onder het kynologisch reglement vallende evenementen.
Dit wil zeggen dat ook op alle africhtingevenementen, door de keurmeester/examenleider of andere in functie zijnde raad van beheer functionaris, kan worden gevraagd om het Europees dierenpaspoort te tonen.

Wij verzoeken u, uw vereniging hiervan op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet, namens de CWH

Gerard Besselink
secretaris CWH