voor alle Belgische Herder liefhebbers

G&G info

gg_laekenseOntstaan
Halverwege de vorige eeuw werd er slechts met dienst- en jachthonden getraind en werd er met de gewone huishond niet veel anders gedaan, dan het aanleren van enkele basisoefeningen en soms nog wat kunstjes ter vermaak. Wel werden er steeds vaker hondententoonstellingen gehouden, waarbij de honden zich rustig moesten laten betasten en hun gebit laten controleren. Toen steeds vaker bleek dat veel honden toch wel problemen hadden met deze vereiste sociale vaardigheden, werd door het bestuur van de Kennelclub Cynophilia het idee geopperd om cursussen te organiseren, waarbij het gedrag en de gehoorzaamheid van de honden wat kon worden verbeterd. Zo ontstond in 1953 het Gedrag & Gehoorzaamheidsprogramma, waarbij de cursussen konden worden afgesloten met een door Cynophilia georganiseerd examen.

Beleving
Uit eigen ervaring heb ik kunnen constateren, dat een welopgevoede hond aanmerkelijk meer wordt gewaardeerd dan een niet opgevoede hond. Zo werd mijn eerste (bastaard)hond wel door een verkoopster in een “verboden voor honden”-winkel gelaten, omdat ze zo netjes bij de buitendeur kon wachten. Door haar goede gedrag en het niemand tot last zijn, mocht ze zelfs mee een bioscoop in. Ook heeft ze de politie in onze toenmalige woonplaats versteld laten staan, toen ze abrupt voor de stoeprand stopte, bij het op een drukke weg nazitten van een overstekende zwerfkat. Toen mijn eerste Belgische Herdershond (Tervuerense) in zuid Frankrijk liet zien, dat ze beter onaangelijnd kon volgen dan de Duitse Herdershond van de bewakingsdienst, werd voor haar een oogje dichtgeknepen als ik haar los uitliet. Wanneer we tegenwoordig met 4 of 5 Groenendaelers na een G&G-wedstrijd ergens in een restaurant gaan eten, maakt niemand commentaar op de rustig onder de tafel liggende honden. Zo kent iedereen wel voorbeelden, waarom het toch wel prettig is wanneer honden zich weten te gedragen in onze huidige maatschappij.

gg_mechelseSport
Doordat er steeds meer mensen met hun honden de Gedrag en Gehoorzaamheid gingen beoefenen, ontstond er regelmatig een onderlinge wedijvering, zodat men de combinaties van baas en hond steeds vaker met elkaar ging vergelijken. Het duurde dan ook niet lang, tot er wedstrijden georganiseerd werden. Deze wedstrijden beperkte zich niet tot de eigen Kynologenclub, maar groeiden via Meersteden Wedstrijden uit tot de landelijke Selectiewedstrijden voor de Nederlandse Kampioenschappen. De toenmalige oefeningen bestonden voornamelijk uit het staan en betasten, het gebit tonen, gedrag tussen de honden onderling, het aangelijnd en los volgen, het blijven liggen en het vooruitsturen. Daar het wedstrijdelement steeds serieuzer werd, werden de eisen steeds verder aangescherpt en ontstonden er moeilijker categorieën, zoals Gedrag en Gehoorzaamheid 2 (G&G-2) en later zelfs Gedrag en Gehoorzaamheid 3 (G&G-3). De moeilijkheidsgraad loopt per categorie op. Zo omvat de G&G-2 o.a. het apporteren van metaal over de vlakte, waar in de G&G-3 het metaal over de hoogtesprong dient te worden geapporteerd. Andere oefeningen zijn bijvoorbeeld het blijven zitten, het sturen naar een vak, het voorroepen met staan en af, het sorteren en appèl op afstand. Via G&G-1 en G&G-2 kan men uiteindelijk G&G-3 bereiken. Het is voor velen een ideale hondensport en voor een geringer aantal zelfs topsport.

gg_tervuerenseInternationaal
Dit G&G-3-programma is een internationaal FCI-programma, zodat er wedstrijden op internationaal niveau georganiseerd kunnen worden. FCI staat voor Fédération Cynologique Internationale. Zo kent men tegenwoordig zelfs Europese en Wereld Kampioenschappen. In het Engels wordt G&G ook wel Obedience genoemd, maar het G&G-programma is toch wezenlijk verschillend van de uit Engeland afkomstige Obedience, hoewel er ook overeenkomsten bestaan. In Nederland bestaat er dan ook verschil tussen het G&G- en het Obedience-programma. Het in Frankrijk beoefende Obéissance is gelijk aan het internationale FCI-programma.

Tegenwoordig
In de loop der jaren zijn de programma’s regelmatig gewijzigd en aangepast. Zo heeft men gezocht om de categorieën beter op elkaar af te stemmen en de opbouw wat logischer te maken. Ook de puntentelling is aangepast. Voorheen was het totaal te behalen puntenaantal van G&G-1, -2 en -3 verschillend, zodat er geen goed vergelijk te maken was. In navolging van het IPO-programma zijn deze aantallen gelijk getrokken, zodat er tijdens wedstrijden in verschillende categorieën ook een individuele winnaar aangewezen kan worden. Het tegenwoordige programma bestaat uit G&G-Beginners, G&G-1, G&G-2 en G&G-3, waarbij het totale aantal te behalen punten voor elke categorie 320 is.

gg_groenendaelerWedstrijden
Wie met zijn of haar hond wil deelnemen aan G&G-wedstrijden heeft keuze te over. Naast de onderlinge wedstrijden die door kynologenclubs en locale verenigingen worden gehouden, zijn er ook regiowedstrijden (meersteden wedstrijden) en teamwedstrijden, zoals de jaarlijkse Jonkheer Gockinga wedstrijd. Verder zijn er de selectiewedstrijden voor de Nederlandse Kampioenschappen, die onder auspiciën van Cynophilia worden georganiseerd. Dergelijke wedstrijden staan open voor alle rassen en elke categorie. Voor rashonden met een G&G-3-diploma zijn er nog CACOB/CACIOB-wedstrijden, waarbij nationale/internationale kampioensprijzen en -titels te behalen zijn. CACIOB staat voor Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Obéissance. In deze hoogste categorie kan men zich zelfs selecteren voor deelname aan Europese en/of Wereld Kampioenschappen. Voor mensen met een Belgische Herdershond bestaat er nog mogelijkheden deel te nemen aan G&G-wedstrijden voor Belgische Herdershonden. Zo organiseert de NVBH wedstrijden voor alle categorieën en Clubkampioenschappen. Sinds 2006 is er zelfs een Rassenstrijd tussen Belgische Herdershonden en Border Collies. Ook internationaal kan men met Belgische Herdershonden in de G&G-3-klasse aan wedstrijden deelnemen, die door de FMBB (Fédération Mondiale du Berger Belge) worden georganiseerd. Hiervoor dient men zich echter wel te selecteren, zodat ook deze wedstrijden tot de categorie topsport mogen worden gerekend.

Namens de G&G-commissie van de NVBH kan ik u deze tak van sport van harte aanbevelen en wens ik u een plezierig en sportief bezig zijn met uw Belgische Herdershond toe.