voor alle Belgische Herder liefhebbers

ImpulsediZinxaviIPO1

Impulse di Zinxavi

Op 27 oktober 2018 heeft de Groenendaeler reu
Impulse di Zinxavi van José van der Vossen
het diploma IPO 1 behaald tijdens de door
de NVBH Kringgroep Limbra georganiseerde
examens te Handel.