Inschrijven / Registration KCM 2020

!!!!!   Voor beide dagen inschrijven = 1 formulier invullen   !!!!!

Kampioensclubmatch voor Belgische Herdershonden BHCN en NVBH
Zaterdag 5 september & zondag 6 september 2020
Saturday September 5th & Sunday September 6th 2020
KV Waalwijk, Baan 3a te Kaatsheuvel.

Keurmeesters/Judges Meike Krug en Marie – France Varlet

Zaterdag/Saturday: 
Meike Krug: Groenendaelers, Laekense Herders, Mechelse Herders. 
Marie France Varlet: Tervuerense Herders

Zondag/Sunday: 
Marie France Varlet: Groenendaelers, Laekense Herders, Mechelse Herders.
Meike Krug: Tervuerense Herders

Reserve keurmeesterwordt via FaceBook bekend gemaakt/
Judge reserve will be publeshed on FaceBooke.

Met toekenning van CAC


De kampioensclubmatch wordt gehouden onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.
De inschrijver wordt geacht op de hoogte te zijn van en te handelen naar het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.

Indien er een rode ster (*) achter een invulveld staat, betekent dat dit veld verplicht ingevuld dient te worden. / A asterisk (*) behind a field means that this field is obligatory.

This form is closed** Kopie certificaat meezenden / Enclose copy of certificate

Inschrijven voor de juniorhandling is gratis / Entry for Junior handling is free

BHCN Inschrijfgelden 5 September / entry fee
Inschrijfgeld / Entry fee            Vóór 25 Augustus 2020 / Before August 25th 2020                   

Klasse / Class 1                                                  € 0,00 
Klasse / Class 2                                                   € 25,00       
Klasse / Class 3 – 8                                             €45,00                                          
Klasse / Class 9                                                   € 35,00

 

NVBH Inschrijfgelden 6 september / entry fee
Inschrijfgeld / Entry fee            Voor / Before 25 Augustus 2020   

Klasse / Class 1 – 2                                           €25,00                                            
Klasse / Class 3 – 8                                           € 45,00                                           
Klasse / Class 9 Veteraan                                  € 35,00                                        

Inschrijven voor beide show tegelijk, bespaart u € 5,00 op het gehele inschrijfgeld. / Enter for both shows gives you a discount of € 5,00 on the total registration fee.

De inschrijving voor beide dagen sluit op 25 Augustus 2020, 23:59 uur / The registration closes on August 25 2020, 11:59 P.M.


Bankrekening IBAN: NL94 RABO 0398 2862 80, BIC: RABONL2U t.n.v. NVBH te Zwolle.

Dit onder vermelding van:  dag van show (5 of 6, of beide) uw naam, naam hond, variëteit en klasse.

Write by the transfer: day of the show (5 or 6 of both) your name,  name of the dog, variety and class.


Met ondertekening  ga ik tevens akkoord met publicatie van de uitslag en gemaakte foto’s tijdens de show. 

By signing I also agree with publication of the results and pictures that are taken at the show.


Beide KCM’s  wordt gehouden onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De inschrijver wordt geacht op de hoogte te zijn, en te handelen naar het kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.

Agressiviteit en mishandeling tegenover andere mensen en / of dieren is niet toegestaan!

Wij behandelen uw gegevens zoals die gelden via de AVG privacywet. Let op we hanteren een Coronaprotocol.

Both Specialty’s (KCM’s) are being held under the auspices of “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland”. The tenderer is deemed to be aware of and to act in accordance with the kynological Regulations of “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland”.

Aggressiveness and abuse against other people and / or animals is not permitted!

We treat your data as applied through the AVG privacy law. Pay attention, we have a Corona Protocol.


Corona protocol:

Voor beide shows geldt een streng Coronaprotocol, wat u bij de inschijfbevestiging als bijlage wordt meegestuurd. Houd u zich hier strikt aan. Wij volgen hierin de maatregelen zoals gesteld via het RIVM. Maar wij wijzen u ook op uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor evt besmetting. Neem uw eigen beschemingsmiddelen mee zoals bv een mondkapje, handscheonen en desinfectie. En houdt continu voldoende afstand..

Corona protocol:

Both shows are subject to a strict Corona protocol, which you will receive as an attachment with your confirmation. Stick to this. We follow the measures as stated at the Dutch RIVM. But we also point out your own responsibility. We cannot take any responsibility for possible contamination. Bring your own protective equipment such as a mouth mask, hand cleaning and disinfection. And always keep  1,5 meters distance ..


Tot slot heeft u op 27 augustus nog geen bewijs van inschrijving ontvangen via de mail, mail ons dan direct.

Finally, on August 27 you have not yet received a registration by mail, please email us immediately.

 BHCN en NVBH organisatie BHCN and NVBH organisation.