Inschrijven / Registration KCM 2020

Kampioensclubmatch voor Belgische Herdershonden BHCN en NVBH
Zaterdag 23 mei & zondag 24 mei 2020
Saturday May 23rd & Sunday May 24th 2020
KV Waalwijk, Baan 3a te Kaatsheuvel.

Keurmeesters Laura Vassallo en Marie – France Varlet

Zaterdag/Saturday: 
Laura Vassalo: Groenendaelers, Laekense Herders, Mechelse Herders. 
Marie France Varlet: Tervuerense Herders

Zondag/Sunday: 
Marie France Varlet: Groenendaelers, Laekense Herders, Mechelse Herders.
Laura Vassallo: Tervuerense Herders

Met toekenning van CAC

De kampioensclubmatch wordt gehouden onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.
De inschrijver wordt geacht op de hoogte te zijn van en te handelen naar het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.

Indien er een rode ster (*) achter een invulveld staat, betekent dat dit veld verplicht ingevuld dient te worden. / A asterisk (*) behind a field means that this field is obligatory.

Inschrijfformulier Kampioensclubmatch 23 en 24 mei 2020


** Kopie certificaat meezenden / Enclose copy of certificate

Inschrijven voor de juniorhandling is gratis / Entry for Junior handling is free

BHCN Inschrijfgelden 23 mei / entry fee
Inschrijfgeld / Entry fee            Vóór 8 mei 2020 / Before May 8th 2020                   

Klasse / Class 1                                                                    € 0,00 gratis i.v.m. 10-jarig jubileum / free because of 10-year Jubilee
Klasse / Class 2                                                                    € 25,00       
Klasse / Class 3 – 8                                                              € 45,00                                          
Klasse / Class 9                                                                    € 35,00

NVBH Inschrijfgelden 24 mei / entry fee
Inschrijfgeld / Entry fee            Voor / Before 8 may 2020   

Klasse / Class 1 – 2                                                              € 25,00                                            
Klasse / Class 3 – 8                                                              € 45,00                                           
Klasse / Class 9 Veteraan                                                   € 35,00                                        

Inschrijven voor beide show tegelijk, bespaart u € 5,00 op het gehele inschrijfgeld. / Enter for both shows gives you a discount of € 5,00 on the total registration fee.

De inschrijving voor beide dagen sluit op 8 mei 2020, 24:00 uur / The registration closes on May , 2020, 24:00 hour.

Let op!! 

U dient het inschrijfgeld zelf over te maken. Betalen op show en na 8 mei leidt tot een verhoging van  € 15,00 per ingeschreven hond.  Inschrijven  verplicht tot betalen!!! Er is geen restitutie van betaling van ingeschreven honden!!

Attention!

You need to transfer the inscription payment prior to the show. Paying at the show and after may 8th leads to an increase of € 15,00 for each dog you enter. Scribe in is required to pay!! There is no refund of the money from registered dogs!!

Bankrekening IBAN: NL94 RABO 0398 2862 80, BIC: RABONL2U t.n.v. NVBH te Zwolle.

Dit onder vermelding van:  dag van show (23e of 24e, of beide) uw naam, naam hond, variëteit en klasse.

Write by the transfer: day of the show (23 or 24 of May) your name,  name of the dog, variety and class.

Bankrekening IBAN: NL94 RABO 0398 2862 80, BIC: RABONL2U t.n.v. NVBH te Zwolle, onder vermelding van:  dag van show (23e of 24e, of beide) uw naam, naam hond, variëteit en klasse.

Write by the transfer: day of the show (23 or 24 of May) your name,  name of the dog, variety and class.

Met ondertekening  ga ik tevens akkoord met publicatie van de uitslag en gemaakte foto’s tijdens de show. 

By signing I also agree with publication of the results and pictures that are taken at the show.

Beide KCM’s  wordt gehouden onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De inschrijver wordt geacht op de hoogte te zijn, en te handelen naar het kynologisch Reglement van de Raad van Beheer. 
Agressiviteit en mishandeling tegenover andere mensen en / of dieren is niet toegestaan! 

Wij behandelen uw gegevens zoals die gelden via de AVG privacywet. 

Both Specialty’s (KCM’s) are being held under the auspices of “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland”. The tenderer is deemed to be aware of and to act in accordance with the kynological Regulations of “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland”.

Aggressiveness and abuse against other people and / or animals is not permitted!

We treat your data as they apply through the AVG privacy law.