Overlijdensbericht Jan Marsilje

Op 21 april 2017 is dhr. Jan Marsilje op 80 jarige leeftijd na een kortstondig ziekbed overleden.
Jan Marsilje was van 1992 t/m 1994 voorzitter van de NVBH en een groot aantal jaren lid van de Geschillencommissie.
Samen met zijn vrouw Addy fokte hij Groenendaelers onder de kennelnaam "v. 't Bensteetje".
Jan Marsilje wordt op 28 april in besloten kring gecremeerd.

Wij wensen Addy en de familie heel veel sterkte toe.

Het bestuur

Commissie FCI-Obedience

 Rekeningnummer: NL73 RABO 0115 7533 03 / BIC: RABONL2U

MargoVanDerHam 01   

 

Secretariaat

Margo van der Ham

Contact

Telefoon: +31 183 62 46 70

ArjaNoordhoek   

 

Budgethouder

Arja Noordhoek

Contact

Rekeningnummer:
NL73 RABO 0115 7533 03
BIC: RABONL2U

   

 

Lid

Diliana Rotteveel

Contact

Telefoon: +31 79 32 11 321

   

 

Lid

Kees de Jongh

Contact