Gedragstest

Wat is gedrag? 

“Gedrag is alles wat je kunt waarnemen!”

Voorbeelden van gedrag bij honden zijn slapen, lopen, rennen, eten, drinken, plassen en poepen. 

Maar ook hoge rug maken, lip optrekken, oren naar achter bewegen, krabben, grommen, staart omhoog of juist tussen de benen en het zogenaamde borstelen. Kortom, alles wat je kan zien en horen. 

“Gedrag bestaat uit een continue stroom van handelingen die opgesplitst kunnen worden in afzonderlijke, vormvaste bouwstenen. Duidelijk herkenbare bouwstenen van gedrag bij de hond zijn bijvoorbeeld: krabben, grommen, hijgen, likken, kwispelen, gapen en bijten.”

Wat is een gedragstest?

“Een gedragstest is een test waarmee je de verschillende gedragsaspecten kunt onderzoeken. Hoe meer honden binnen een ras getest worden, hoe beter inzicht we krijgen in hoe het staat met het gedrag van een ras.” 

De NVBH gedragstest bestaat uit 7 verplichte (de sociale test) en 2 optionele onderdelen (bedreigings- en schottest). Het doel van de test is om onder meer met honden te fokken die sociaal aanvaardbaar gedrag vertonen. 

“De gedragstest is een middel om de mate van stabiliteit en sociabiliteit te kunnen meten”. 

Door honden de NVBH gedragstest te laten afleggen krijgt men enig inzicht in de gedragingen van de hond en het ras in het algemeen. Bij het fokken van en met Belgische herdershonden streeft de NVBH naar het verkrijgen van stabiele honden, zoals omschreven in de rasstandaard. 

Sociaal onaanvaardbaar en ongewenst gedrag is agressie naar mensen, wanneer dit zonder provocatie gebeurt. Ook is overdreven angst en/of agressie volgens de rasstandaard een diskwalificerende fout.

Waarom zou je met je hond een gedragstest doen? 

Er zijn een aantal redenen waarom je de gedragstest zou doen met je hond(en):

  • je krijgt inzicht in het type gedrag/gedragingen van de hond en zo een goed beeld hoe de hond omgaat met verschillende
    prikkels, ook als deze elkaar binnen een bepaalde tijd opvolgen
  • je ziet wat de hond aankan en wat/wanneer niet
  • je komt te weten wat de sterke en zwakke punten zijn van de hond
  • je wilt de hond voor de fok gebruiken en wilt qua gedrag een passende partner voor je hond vinden
  • je wilt het gedrag van de hond laten beoordelen door twee gedragsspecialisten
  • je wilt een vergelijking van je eigen hond ten opzichte van rasgenoten 


De NVBH gedragstest 

De NVBH gedragstest is speciaal ontwikkeld voor de Belgische herdershond, omdat toender tijd de MAG-test in onze ogen niet de juiste rastypische gedragingen testte van de Belgische herder.

De door de NVBH ontwikkelde gedragstest is kwalitatief hoogwaardig. 

Ook de gedragsbeoordelaars van de Raad van Beheer vinden, onafhankelijk van elkaar, dat onze test een goede weerspiegeling geeft om het sociaal aanvaardbare gedrag te meten.