inschrijfformulier gedragstest

Gedragstest

inschrijving is mogelijk voor honden, die op de datum van de keuring de leeftijd van 18 maanden of ouder hebben.

Inschrijvingen die per heden binnenkomen zijn voor de test in het najaar van 2023.

inschrijfgeld a € 35,-- overmaken op:
Betalingsinformatie NVBH:
IBAN: NL47 RABO 0125 1179 57 t.n.v. NVBH
BIC: RABONL2U
ovv gedragstest en naam van de hond