inschrijfformulier gedragstest

Gedragstest

inschrijving is mogelijk voor honden, die op de datum van de keuring de leeftijd van 18 maanden of ouder hebben.

Inschrijvingen die per heden binnenkomen zijn voor de test tijdens het KCM in 2022.

inschrijfgeld a € 35,-- overmaken op:
NVBH inz FTC
NL32RABO0115753362
ovv gedragtest en naam van de hond