inschrijfformulier gedragstest

Gedragstest

inschrijving is mogelijk voor honden, die op de datum van de keuring de leeftijd van 18 maanden of ouder hebben.

Zodra er een datum vast staat voor de organisatie van de keuring, wordt er contact met u opgenomen.

inschrijfgeld a € 35,-- overmaken op:
NVBH inz FTC
NL32RABO0115753362
ovv gedragtest en naam van de hond