Primeringen

Nieuwsmededeling 19-08-2016
De primeringen pagina’s worden vernieuwd. Aangezien in het algemeen honden die ouder dan 12 jaar zijn (geboren in of voor 2003), niet meer voor de fok worden ingezet of zijn overleden, zijn deze honden niet in deze overzichten meegenomen. Mocht er een hond onterecht niet tussen staan, maar wel in de lijst moeten voorkomen, verzoeken wij u dit kenbaar te maken door een e-mail met primeringscertificaat te zenden naar fokkerij@nvbh.eu. Als uw hond overleden is, vernemen wij dat ook graag via een e-mail.

Wanneer wordt mijn hond pE, pW, Elite A of Elite B?

  • V.V.A. = Voortreffelijk Vererver, Elite A
  • V.V.B. = Voortreffelijk Vererver, Elite B
  • pE = Geprimeerd op Exterieur
  • pW = Geprimeerd op Werkcapaciteit

Elite A
Vaderhond is pE, hij heeft met minimaal twee verschillende teven, drie geprimeerde nakomelingen gegeven.
Moederhond is pE, zij heeft drie geprimeerde nakomelingen gegeven.

Elite B
Vaderhond is niet geprimeerd maar heeft met minimaal twee verschillende teven, drie geprimeerde nakomelingen gegeven.
Moederhond is zelf niet geprimeerd maar heeft drie geprimeerde nakomelinge gegeven.

Geprimeerd op Exterieur pE
De hond heeft het Nederlands Kampioenschap behaald. De hond heeft minstens TWEE onderdelen van de gedragstest gehaald, bijv. het sociale gedeelte + verdediging of het sociale gedeelte + schot, of alle drie de onderdelen, waarbij het sociale gedeelte verplicht gehaald moet zijn. De uitslag van het heupdysplasie onderzoek is HD A of HD B.

Geprimeerd op Werkcapaciteit
Op een NVBH clubmatch moet minimaal een ZG behaald worden. Hiervoor geldt een minimale leeftijd voor de teven en de reuen van 18 maanden. Minimaal twee van de drie keurmeesters wijzen de titel pW toe tijdens de selectiekeuring. De hond heeft minstens TWEE onderdelen van de gedragstest gehaald, bijv. het sociale gedeelte + verdediging of het sociale gedeelte + schot, of alle drie de onderdelen, waarbij het sociale gedeelte verplicht gehaald moet zijn. De uitslag van het heupdysplasie onderzoek is HD A of HD B.
Het behalen van het africhting diploma zoals hieronder vermeld:

  • Reuen: IPG3 met minimaal 270 punten en afdeling C met minimaal 90 punten.
  • Teven: IPG2 met minimaal 270 punten en afdeling C met minimaal 90 punten.
  • Of het behalen van het KNPV PH1 diploma.

De geplaatste lijsten zijn samengesteld uit alle aan het secretariaat van de Commissie Fiokkerij toegezonden papieren. Als uw hond niet vermeld staat maar toch recht heeft op een van deze titels, stuurt u dan alsnog kopieën van de stamboom, de HD uitslag en het gedragstest certificaat, of de benodigde werkcertificaten, op en na de volgende gedragstest volgt dan de vermelding van deze honden. Ook als u verder nog aanvullingen voor een van de lijsten heeft, kunt u dit doorgegeven aan de Commissie Fokkerij.

Het aanvragen van uw primering en bijbehorend certificaat kunt u digitaal doen middels het invullen van een online formulier en het uploaden van de nodige documenten:

  • pE of pW
  • Elite A of Elite B

Scan eerst de nodige documenten (pdf of jpg) en kijk of de scan duidelijk is en alle relevante gegevens bevat. Geef de scan een logische naam.

Benodigde documenten

Voor pE: Voor pW:
• kopie stamboom • kopie stamboom
• kopie HD uitslag • kopie HD uitslag
• kopie gedragstest • kopie gedragstest
• kopie werkhondenboekje
Voor Elite A: Voor Elite B:
• kopie stamboom • kopie stamboom
• namen van 3 nakomelingen die pE zijn • namen van 3 nakomelingen die pE zijn
• foto van uw hond voor op de NVBH website • foto van uw hond voor op de NVBH website

Indien u de primering niet digitaal wenst aan te vragen kunt u de benodigde papieren per post opsturen naar de Commissie Fokkerij.
Vermeld dan duidelijk het adres waarop u het certificaat wenst te ontvangen.