Herding

Het hoeden van schapen

Wat houdt het hoeden van schapen in?
Om hier goed uitleg over te geven, laat ik eerst de verschillen van werken aan de orde komen. Er zijn 3 verschillende manier om de schapen bijeen te roepen:

  • Opbrengen, (In het Engels: fetching)
  • Drijven, (In het Engels: driving)
  • Hoeden, (In het Engels: tending)

Opbrengen
De hond werkt tegenover de herder, aan de andere kant van de kudde. De hond brengt de schapen naar de herder.

Drijven
De hond werkt tussen de herder en de schapen. De hond verwijdert de schapen van de herder.

In deze bovenstaande manieren, bepaalt de hond de snelheid van de kudde.

Hoeden
Bij het hoeden, bepaalt de herder de snelheid en de richting van de kudde. Het werk van de hoedende hond is om de kudde bijeen te houden.

Dit is in het kort samengevat wat het hoeden van schapen inhoud.

Opbrengen en drijven zijn gebaseerd op de roofdier/prooi-instincten van de hond en de schapen. Dit is dus het jachtinstinct. De hond laat een soort roofdiergedrag zien, zoals statig, met stijve poten rondlopen, sluipen of cirkelend om de schapen heengaan. Dit gedrag maakt dat de schapen zich verwijderen van de hond. Als dit gedrag intensiever wordt, zullen de schapen zich sneller en sneller gaan verplaatsen, ook zal door dit gedrag de kudde in verschillende richtingen gedreven worden.

Het hoeden van schapen is meer gebaseerd op vertrouwen tussen de schapen en de hond. In het Engels betekent het woord ‘to tend’, te zorgen voor. De hoedende hond zal naast de kudde lopen. Zijn nabijheid zal de kudde bijeenhouden. Deze hoedende honden worden ook wel ‘grensbewakers’ genoemd. Dit is omdat de hond vaak een grens moet bewaken waar de schapen aan de andere kant van moeten blijven. Als een schaap de grenslijn kruist, zal de hond het terug drijven en op het moment dat het schaap zich weer aansluit bij de kudden, zal de hond zich weer ontspannen en rustig zijn werk naast de kudde hervatten.

bron: Yvonne de Vries

Zie ook de pagina van de Raad van Beheer over schapenhoeden.

FCI
De Federation Cynologique Internationale (FCI) heeft officiële reglementen opgesteld voor alles wat Herding Dogs te maken heeft. Je vindt die op de FCI pagina HIER.