Het Bestuur

HET BESTUUR

Voorzitter:
voorzitter
Ylona van Zanten- van Deutekom

Vice Voorzitter:

Jan-Willem Tesink

Secretariaat:

Thea van Niekerk

Penningmeester:

Peter van der Weijden
0626216110

Bestuurslid:

mr. Jan Koehoorn
Telefoon: +31 35 52 63 094

Bestuurslid:

Ron van Zanten