Herplaatsing Beleid en Procedures

Beleid en procedure Herplaatsing
Als vereniging biedt de NVBH hulp bij het herplaatsen van Nederlandse Belgische herdershonden. Er kan om diverse redenen afstand gedaan worden, bijvoorbeeld door een scheiding, om gezondheidsredenen van de eigenaar, vanwege het niet klikken tussen eigenaar en hond of verdrietige familieomstandigheden.

Wat de reden van herplaatsing ook is, een herplaatsingshond vraagt om een andere benadering dan een pup. De hond draagt immers een geschiedenis met zich mee waarmee in de toekomst rekening gehouden moet worden. Ook moet een toekomstige eigenaar tijd en energie in de hond willen steken en over voldoende vrije tijd beschikken om de hond aan de nieuwe situatie te laten wennen. Het belangrijkste is dat de nieuwe eigenaar met de hond actief wil zijn. De Belgische herdershond is een hond met werklust, welke hij graag tot ontplooiing wil brengen. De nieuwe baas moet dus actief zijn en van wandelen houden, en daarnaast beschikken over veel geduld, liefde en het vermogen om naar de hond toe consequent en duidelijk te zijn.

Mensen met een stabiele leefsituatie en met voldoende vrije tijd die op zoek zijn naar een (vaak) volwassen Belgische herdershond kunnen zich vrijblijvend per mail melden bij de afdeling Herplaatsing.

Welke honden komen in de herplaatsing

Jaarlijks worden er honden ter herplaatsing aangeboden. De aangeboden Belgische herdershonden variëren in de leeftijd van ongeveer 5 maanden tot ruim 11 jaar. Er wordt een uitgebreide vragenlijst ingevuld door de aanbieder om een profiel op te maken van de hond en om te kijken in wat voor omstandigheden de hond opgegroeid is. Over het algemeen wordt de hond niet gezien door de afdeling Herplaatsing en gaan we dus af op de informatie die we krijgen van de aanbieder.

Herplaatsingprocedure

  • De “aanbieder” is de eigenaar van de hond.
  • De kosten voor de aanbieder zijn € 20,– euro wanneer de eigenaar lid is van de vereniging en € 35,– euro wanneer hij geen lid is. Voor honden gefokt binnen het NVBH verenigingsfokreglement brengt de vereniging geen kosten in rekening bij de eigenaar..
  • De eigenaar/aanbieder vermeldt zoveel mogelijk gegevens van de hond op de vragenlijst die hem wordt toegestuurd.
  • Na ontvangst van dit formulier, samen met een kopie van de stamboom en de betaling van de bemiddelingskosten, gaat de bemiddeling van start.
  • De hond wordt met foto en gegevens op de website van de vereniging geplaatst.
  • Noodopvang kan worden geboden aan Belgische herdershonden die onmiddellijk uit de thuissituatie moeten worden gehaald door bijvoorbeeld het overlijden van de eigenaar of een andere crisis.

Indien de hond in de noodopvang zit, dan wordt de plaatsing door de vereniging gedaan volgens deze procedure.
Het staat de aanbieder van de hond vrij een eventuele vergoeding/verkoopprijs voor de hond te vragen, te voldoen door de nieuwe verkrijger. Het belangrijkste is echter het vinden van een nieuw, goed tehuis voor de hond.. Geld mag in dit geval geen rol spelen.

Als u een Belgische Herder heeft die voldoet aan de spelregels, dan kunt u deze aanmelden bij: herplaatsing@nvbh.eu

Geïnteresseerden in een herplaatser kunnen op de website de gegevens van de herplaatsers bekijken. En indien ze geinteresseerd zijn in een herplaatser of in een bepaalde hond die ter herplaatsing aangeboden wordt, contact opnemen met herplaatsing@nvbh.eu