Commissie Fokkerij

Commissie Fokkerij

 

Helaas zijn er op dit moment geen vrijwilligers actief in de commissie fokkerij.

Mocht u graag willen toetreden tot deze commissie, richt dan een email tot het bestuur via de secretaris, om zo uw interesse en motivatie kenbaar te maken.

Tot er een commissie actief is, worden alleen dekberichten gecontroleerd op correctheid mbt het VFR.

Alle andere taken worden op een later moment opgepakt.