Tarieven lidmaatschap

Tarieven 2020
 In Nederland wonende leden    Heel jaar  Half jaar Opmerking
Entreegeld  €      12,50  €      12,50 eenmalig per persoon
Lidmaatschap per jaar
Hoofdlid zonder machtiging  €      38,50  €      19,25 inclusief clubblad “Belgische Herder”
Hoofdlid met machtiging  €      36,00  €      18,00 inclusief clubblad “Belgische Herder”
Gezinslid zonder machtiging  €      20,50  €      10,25 wonend op hetzelfde adres als hoofdlid
Gezinslid met machtiging  €      18,00  €        9,00 wonend op hetzelfde adres als hoofdlid
Jeugdlid zonder machtiging  €      28,50  €      14,25 jonger dan 18 jaar met toestemming ouder/voogd
Jeugdlid met machtiging  €      26,00  €      13,00 jonger dan 18 jaar met toestemming ouder/voogd
Gezins-jeugdlid met machtiging  €      18,00  €        9,00 jonger dan 18 jaar met toestemming ouder/voogd
Foreign members      
Entrance fee  €      12,50  €      12,50 once per person
Main member within Europe  €      47,25  €      23,63
Family member within Europe  €      20,50  €      10,25
Main member outside Europe  €      57,00  €      28,50
Family member outside Europe  €      20,50  €      10,25

Bij het betalen van het jaarlijkse lidmaatschap middels een doorlopende machtiging ontvangt u € 2,50 korting.
Let op! Deze regeling is uitsluitend van toepassing voor binnenlandse leden.
Bij het aanmelden als lid dienen Nederlandse leden gelijk een machtiging af te geven.
Bestaande Nederlandse leden die nog geen machtiging hebben afgegeven kunnen dit alsnog online doen.

Betalingsinformatie NVBH:
IBAN: NL47 RABO 0125 1179 57 t.n.v. NVBH
BIC: RABONL2U