Dekreuenlijst

De dekreuenlijst betreft enkel een lijst met reuen. Wij krijgen regelmatig vragen van mensen die een dekreu zoeken. Het doel van de dekreuenlijst is om alle beschikbare reuen die voldoen aan als ons fokreglement in kaart te brengen. Als daar reuen met primering opstaan, dan wordt dat uiteraard toegejuicht. Zij zullen als zodanig ook aangeduid worden op de lijst en een plaats bovenaan de lijst krijgen. De dekreuenlijst is zeker geen lijst van reuen zonder eisen, de potentiele fokdieren moeten aan de regels van het Verenigingsfokreglement van de NVBH voldoen. Bovendien is het voor de populatie (zeker bij een geringe populatie zoals de Laekense) belangrijk dat niet enkel de geprimeerde reuen op de lijst staan, maar dat de lijst ook is aangevuld met (nog) niet geprimeerde reuen die zeker ook een waardevolle toevoeging kunnen zijn voor de toekomst. Uiteindelijk beslist een fokker altijd zelf welke reu gekozen wordt en neemt daar verantwoordelijkheid voor.
We kunnen helaas niet zomaar alle honden die op de primeringslijsten staan, doorzetten op de dekreuenlijst. De ervaring leert dat eigenaren hierover kunnen vallen. Ook kan het zijn dat een geprimeerde reu niet meer inzetbaar is voor de fok. Dus voor vermelding op de dekreuenlijst: mail een kopie stamboom, HD uitslag, showuitslag, gedragstestuitslag en gegevens van de eigenaar aan: dekreuenlijst@nvbh.eu. Ook voor het overlijden van een geprimeerde hond kunt u mailen met dekreuenlijst@nvbh.eu.

Dekreuen Groenendaelers
Dekreuen Mechelse
Dekreuen Tervuerense